Vietnamese English

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp viện của Nghiên cứu sinh Vũ Đức Chiến

         Ngày 7 tháng11 năm 2016, tại Viện Công nghiệp thực phẩm, NCS Vũ Đức Chiến đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện với đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp axit béo omega 3 và omega 6, vitamin E, phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương”, chuyên ngành Chế biến thực phẩm và đồ uống, mã số 62.54.02.01.

           Luận án đã nghiên cứu một cách tổng thể về cặn khử mùi dầu đậu tương- nguồn phụ phẩm chế biến dầu thực vật Việt Nam từ phân tích, đánh giá nguyên liệu, chiết tách, tinh chế được 3 chế phẩm có giá trị cao ứng dụng cho sản xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm.

           Đã xây dựng quy trình thu nhận hỗn hợp axit béo omega 3 và omega 6 thông qua các công đoạn etyl este hóa các axit béo trong cặn khử mùi dầu đậu tương, chưng cất chân không các etyl este của axit béo, thủy phân sản phẩm etyl este và cuối cùng làm giàu hỗn hợp omega 3 và omega 6 bằng tạo phức với urê với hàm lượng axit béo đạt trên 95%.

         Đã xác định được công nghệ tách phytosterol bằng phương pháp kết tinh với dung môi ethanol với độ tinh khiết cao trên 96%. Hiệu xuất kết tinh đạt trên 90,25%.

          Đã xây dựng được quy trình tinh chế vitamin E bằng phương pháp trích ly lỏng-lỏng, kết tinh lạnh và sắc ký cột silicagel, thu  nhận được vitamin E với độ tinh khiết cao (>90%)

        Các sản phẩm Luận án được phân tích các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm theo TCVN và Dược điển. Các sản phẩm đều đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm. Đồng thời sản phẩm có độ ổn định tốt, có thời gian sử dụng trong 2 năm.

       Đã tiến hành sản xuất thử nghiệm các sản phẩm hỗn hợp axit béo không thay thế omega 3 và omega 6, phytosterol và vitamin E có chất lượng cao, ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm và bước đầu đã thu được kết quả tốt.

        Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án, NCS Vũ Đức Chiến xứng đáng được nhận học vị tiến sĩ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print