Vietnamese English

Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp viện của NCS Nguyễn Tấn Dũng

Ngày 25.8.2015 vừa qua, NCS Nguyễn Tấn Dũng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm với Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa sữa ong chúa” tại Hội đồng Viện Công nghiệp thực phẩm. Chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Nguyễn Văn Cách. Kết quả đạt loại xuất sắc.

Luận án NCS đã đưa ra các phương pháp nghiên cứu về tỷ lệ  nước đóng băng, mối liên hệ giữa tỷ lệ đóng băng và nhiệt độ lạnh đông dựa vào các mô hình toán học để để giải bài toán tối ưu xác đinh các thông số công nghệ thích hợp của quá trình sấy thăng hoa sữa ong chúa. Xác định được quá trính sấy có năng lượng thấp nhất, độ ẩm của sản phẩm giảm thấp nhất (dưới 4%) và chất lượng của sản phẩm đạt tốt nhất.

Việc hoàn thiện công nghệ sấy thăng hoa sữa ong chúa góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế- kỹ thuật cao hơn nhiều so với các phương pháp bảo quản truyền thống vẫn đang áp dụng trong nước.

GS. Nguyễn Văn Cách nhận xét kết quả luận án

– Bài: Khuất Thị Thủy –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print