Vietnamese English

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp viện của NCS Đỗ Thị Thủy Lê

Ngày 13.7.2015 vừa qua, NCS Đỗ Thị Thủy Lê đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ Sinh học với Đề tài “Nghiên cứu sản xuất γ-decalactone sử dụng nấm men chyển hóa chất béo” tại Hội đồng Viện Công  nghiệp thực phẩm. Chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Nguyễn Thành Đạt. Kết quả đạt loại xuất sắc.

Kết quả của nghiên cứu có thể ứng dụng vào chuyển hóa nguồn nguyên liệu thầu dầu của Việt nam có giá trị kinh tế thấp thành sản phẩm chất thơm có giá trí cao hơn và có nhiều tiềm năng ứng dụng trong công nghiệp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print