Vietnamese English

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp viện của NCS Đỗ Thị Kim Loan

Ngày 9 tháng 12 năm 2016, nghiên cứu sinh Đỗ Thị Kim Loan đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp Viện với đề tài “Nghiên cứu sản xuất dấm từ phế phụ phẩm trong sản xuất rượu gạo bằng phương pháp lên men chìm” tại Hội đồng Viện Công nghiệp thực phẩm. Đề tài thuộc chuyên ngành Công nghệ Sinh học thực phẩm, mã số 62.54.02.05.

NCS Đỗ Thị Kim Loan trình bày kết quả luận án

Nghiên cứu đã tuyển chọn và định danh 04 chủng vi khuẩn axêtic có khả năng sinh tổng hợp axit axêtic đạt 8,0%-8,38%, và sàng lọc chủng K. saccharivorans A2 NV120.3 có khả  năng sinh tổng hợp axit axêtic cao hơn 26% chủng tự nhiên. Luận án cũng xác định được  điều kiện tối ưu quá trình lên men dấm nồng độ cao trên  môi trường bổ sung 20% dịch bã rượu, xác định được thành phần hợp chất tạo hương thơm của dấm gạo và đã xây dựng được quy trình lên men dấm nồng độ cao bổ sung 20% bã rượu theo phương pháp lên men chìm. Nghiên cứu của tác giả đã tận dụng được sản phẩm phụ của quá trình sản xuất rượu gạo và ứng dụng phương pháp lên men chìm tạo ra sản phẩm có giá trị.

 Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án, NCS Đỗ Thị Kim Loan xứng đáng được nhận học vị tiến sĩ.

 

– Bài: Khuất Thị Thủy – 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print