Vietnamese English

Quy trình trích ly và tinh chế γ-oryzanol từ cặn xà phòng dầu cám gạo

Công dụng sản phẩm: Phụ gia thực phẩm, nguyên liệu phát triển thực phẩm chức năng, dược.

Tính ưu việt của công nghệ: Dễ thực hiện, áp dụng được trên hệ thống thiết bị chế tạo trong nước.

Mức độ phát triển công nghệ: Sản xuất thử nghiệm.

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận.

Giá dự kiến: Thỏa thuận

Liên hệ: Phân Viện CNTP; ĐT: (028) 38299678; Email: visinh@gmail.com

Từ khóa: Cám gạo, dầu cám gạo, cặn xà phòng, γ-oryzanol.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print