Vietnamese English

Bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng

Ngày 02/4/2021, Viện Công nghiệp thực phẩm, xét nhu cầu và năng lực cán bộ, đã bổ nhiệm các cán bộ sau:

–  TS. Vũ Đức Chiến giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác quốc tế;

–  Ths. Đỗ Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Enzyme và Protein;

–  Ths. Nguyễn Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp;

–  Ths. Nguyễn Thị Huyền giữ chức Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán;

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021.

 

PGS. TS. Vũ Nguyên Thành Viện trưởng trao quyết định cho các đồng chí

được bổ nhiệm

– Bài: K. T. Thủy, Ảnh: L. Q. Phong –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print