Vietnamese English

Viện Công nghiệp thực phẩm hoàn thành nghiệm thu các đề tài, dự án cấp Bộ

Viện Công nghiệp thực phẩm đã hoàn thành nghiệm thu cấp Bộ các đề tài/ dự án, bao gồm 2 nhiêm vụ thường xuyên, 2 nhiệm vụ quỹ gen và 5 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ chuyển tiếp (2019-2020). Các đề tài/dự án Viện thực hiện đã được đánh giá tốt, hoàn thành các nội dung trong hợp đồng được ký với Bộ Công Thương. Danh sách các đề tài/dự án nghiệm thu được liệt kê dưới đây.

  • Đề tài quỹ gen “Thu thập và đánh giá nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm”

Kết quả: đã thu thập 194 chủng vi sinh vật gồm 78 chủng nấm men chịu pH thấp, 18 chủng nấm men bia, 78 chủng nấm mốc chịu pH thấp (phục vụ việc tìm kiếm enzyme thủy phân lignocellulose bền nhiệt, bền axit), 20 chủng vi khuẩn phục vụ ứng dụng sản xuất probiotics. Đã thực hiện đánh giá nguồn gen và bổ sung cơ sở dữ liệu cho 60 chủng.

  • Đề tài quỹ gen “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm”

Kết quả: bảo tồn an toàn 1510 chủng giống trong sưu tập bằng các phương pháp L-drying 1036 chủng, bảo quản trong nitơ lỏng 1059 chủng, bảo quản lạnh sâu 118 chủng, bảo quản cát 262 chủng. Đã kiểm tra sức sống 124 chủng và hoạt lực 158 chủng.

  • Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm glucomannan từ củ khoai nưa ứng dụng trong chế biến thực phẩm”

Kết quả: đã nghiên cứu xây dựng qui trình xử lý nguyên liệu củ khoai nưa thành bột khoai nưa thô và qui trình công nghệ tách chiết chế phẩm glucomannan từ bột khoai nưa thô. Đã sản xuất thử nghiệm 107 kg chế phẩm đạt yêu cầu và đảm bảo VSATTP. Sản phẩm đã được ứng dụng thử nghiệm trong sản xuất thực phẩm chay tại hai cơ sở chế biến các sản phẩm thực phẩm chay cho kết quả khả quan.

  • Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm trà và bột dinh dưỡng từ cây tam giác mạch Hà Giang”

Kết quả: Đã phân tích và đánh giá được chất lượng nguyên liệu tam giác mạch (nửa thân trên cây tam giác mạch – nơi chứa chủ yếu lá và hoa, hạt. Đã xây dựng được tiêu chuẩn nguyên liệu phù hợp để sản xuất sản phẩm trà hòa tan tam giác mạch, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất trà hòa tan tam giác mạch quy mô 100kg/mẻ, và quy trình công nghệ sản xuất bột dinh dưỡng tam giác mạch quy mô 50kg/mẻ. Đã sản xuất thử nghiệm 325,5 kg trà hòa tan tam giác mạch và 303, 2 kg bột dinh dưỡng tam giác mạch  đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đã đăng một bài báo khoa học trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn 1 sinh viên đại học thực tập tốt nghiệp.

  • Đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế biến bột trà hòa tan từ trái vả (Ficus auriculata) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Kết quả: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm polyphenol quy mô 20kg nguyên liệu/mẻ với hiệu suất trích ly đạt 12% so với nguyên liệu. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột trà hòa tan giàu polyphenol từ dịch trích ly giàu polyphenol. Xây dựng công thức phối trộn tạo sản phẩm bột trà vả hòa tan. Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đào tạo 1 thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thực phẩm.

  • Đề tài “Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm sữa từ hạt sen và hạt đậu đen”;

Kết quả: Xây dựng và đề xuất tiêu chuẩn nguyên liệu để sản xuất sữa bột hạt sen và sữa bột hạt đậu đen. Xây dựng được quy trình công nghệ xử lý hạt sen và hạt đậu đen để sản xuất sữa bột hạt sen và sữa bột hạt đậu đen. Xây dựng được công thức phối trộn sản phẩm sữa hạt sen và sữa hạt đậu đen. Sản xuất thử nghiệm 507,8 kg sữa bột hạt sen và 513,7kg sữa bột hạt đậu đen trên hệ thống thiết bị sản suất của Công ty TNHH MTV và đăng 1 bài báo  khoa học “Nghiên cứu sự thủy phân tinh bột hạt sen bởi enzyme α- amylase”.

  • Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm lên men từ quả đu đủ có hoạt tính chống ôxy hóa, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ giảm đường huyết”

Kết quả: Đã lựa chọn 3 chủng nấm men có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong môi trường dịch chiết đu đủ, 3 chủng nấm mốc có khả năng sinh enzyme cao. Đã xây dựng được quy trình công  nghệ sản xuất bột đu đủ lên men. Đã sản xuất được 50,4kg bột đu đủ lên men với các chỉ tiêu: độ ẩm 1,43%, carbohydrate 90,1 g/100g, protein 0,41g g/100g, polyphenol 1,08 g/100g, axit amin tổng số 410mg/ 100g.

  • Nhiệm vụ thường xuyên “Hoạt động thông tin, tuyên truyền KH & CN: hội nghị, hội thảo và hợp tác quốc tế phục vụ phát triển Viện và ngành”;
  • Nhiệm vụ thường xuyên “Thực hiện công tác quản lý hành chính, quản trị và các nhiệm vụ theo chức năng của Viện, yêu cầu của Bộ Công Thương”;

 

Bảo vệ đề tài cấp Bộ tại Bộ Công Thương

 

Trà vả hòa tan Sữa bột hạt sen và sữa bột đậu đen
Chế phẩm glucomannan từ khoai nưa Bột đu đủ lên men 

Một số sản phẩm của các đề tài/dự án

– Bài: Khuất Thị Thủy- 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print