Vietnamese English

Viện Công nghiệp thực phẩm hỗ trợ công nghệ, tư vấn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Viện Công nghiệp thực phẩm thông báo triển khai các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2023 như sau:
1. Hỗ trợ công nghệ
Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Khoản 1 – Điều 11 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)
Hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 4 – Điều 11 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)
(Chi tiết tại Phụ lục I)
2. Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV
Hỗ trợ tư vấn các nội dung liên quan tới hoạt động sản xuất của DNNVV (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành) (Khoản 2 – Điều 13 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)
(Chi tiết tại Phụ lục II)
3. Hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp cho DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
Hỗ trợ các khóa đào tạo cho đối tượng là người lao động, quản lý các bộ phận chuyên môn, người quản lý điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến: đồ uống có cồn, nước giải khát và đồ uống không cồn; bánh kẹo, bột và các sản phẩm từ bột; chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật, thủy sản; chế biến rau quả, nông sản, chè, nấm ăn và nấm dược liệu; thực phẩm truyền thống, thực phẩm chức năng.
(Khoản 1 – Điều 25 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)
(Chi tiết tại Phụ lục III)

4. Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng tại doanh nghiệp cho DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng cho đối tượng là người lao động, quản lý các bộ phận chuyên môn, người quản lý điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến: đồ uống có cồn, nước giải khát và đồ uống không cồn, bánh kẹo, bột và các sản phẩm từ bột, chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật, chế biến rau quả, nông sản, thủy sản, chè, nấm ăn và nấm dược liệu, thực phẩm truyền thống, thực phẩm chức năng
(Chi tiết tại Phụ lục IV)

5. Tiêu chí xác định DNNVV, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Các doanh nghiệp được hỗ trợ là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến, sản xuất các sản phẩm: đồ uống có cồn, nước giải khát và đồ uống không cồn, bánh kẹo, bột và các sản phẩm từ bột, chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật, chế biến rau quả, nông sản, thủy sản, chè, nấm ăn và nấm dược liệu, thực phẩm truyền thống, thực phẩm chức năng … đạt các tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Chi tiết tại Phụ lục V và Bộ Công cụ đánh giá DNNVV do Bộ KHĐT ban hành kèm theo QĐ 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 8 năm 2023)
6. Thời gian thực hiện hỗ trợ
Các doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ bắt đầu từ từ 15/8/2023, thực hiện các hoạt động hỗ trợ dự kiến từ tháng 10/2023.
7. Thông tin chi tiết và liên hệ
Quý Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu hỗ trợ năm 2023 liên hệ đăng ký theo địa chỉ sau:
Viện Công nghiệp thực phẩm – Số 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hồ sơ đăng ký theo mẫu của Viện Công nghiệp thực phẩm.

Liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn chi tiết:
Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và Chuyển giao Công nghệ – Viện Công nghiệp thực phẩm

Bà Trần Hoàng Quyên – Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 02438582619 – 0912511456

Email: quyenth@firi.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print