Công nghệ và thiết bị sản xuất tiêu trắng (tiêu sọ) từ tiêu đen và tiêu tươi bằng phương pháp ướt có sử dụng enzyme

Một số thiết bị và hình ảnh sản phẩm tiêu trắng (tiêu sọ) Mã số: 10/CNSHCB Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm Mức độ phát triển: sản xuất thực nghiệm quy mô 500 kg/ngày đến 3 tấn/ngày Liên hệ: Phân Viện CNTP; ĐT: (028) 38299657; Email: visinh@gmail.com Mô tả tóm tắt quy trình…