Dịch vụ chuyển giao công nghệ

  Viện Công nghiệp thực phẩm cung cấp Dịch vụ chuyển giao Công nghệ trong các lĩnh vực I. Lĩnh vực chế biến thực phẩm 1. Công nghệ sản xuất sữa ngô 2. Công nghệ sản xuất sữa chua ngô đặc giàu đạm 3. Công nghệ chế biến sữa bắp 4. Công nghệ sản xuất chế…