Vietnamese English

Nấm men Selen 1500/2000

  • Tên sản phẩm: MEN SELEN 1500/ MEN SELEN 2000
  • Số đăng ký: 22/2017/0100100706 CBPH (MEN SELEN 1500); 23/2017/0100100706 CBPH (MEN SELEN 2000)
  • Sản lượng cung cấp được: 1 tấn /năm
  • Giá sản phẩm: liên hệ
  • Liên hệ: Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp – 02435589004 – E-mail: thanh@firi.vn
  • Thành phần/ Công dụng/ HDSD
    • Nấm men giàu selen, selen hữu cơ 1300 – 1700 mg/kg  với sản phẩm SELEN 1500 và selen toàn phần ≥ 2000 mg/kg với SELEN 2000, selen tự do ≤ 20 mg/kg
    • Sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng. Tùy theo từng loại sản phẩm có tỷ lệ sử dụng thích hợp. Sản phẩm được đóng trong túi thiếc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Đóng gói: 1 kg/gói, 2 kg/gói, 5 kg/gói
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print