Vietnamese English

Giấm Táo Mèo Lên men

  • Sản phẩm Giấm Táo Mèo Lên men

Sản phẩm giấm táo mèo lên men là kết quả của Dự án cấp Nhà nước mã số 02.SXTN/04.15.CNSHCB. Điều khác biệt của sản phẩm là quá trình lên men được bổ sung thêm các chủng nấm men và chủng vi khuẩn acetic thuần chủng làm cho quá trình lên men được nhanh hơn và tránh được việc nhiễm tạp những vi khuẩn lạ ảnh hưởng đến chất lượng giấm táo mèo sau này.

  • Liên hệ: Bộ môn Công nghệ lên men
  • Điện thoại : +84-(0)24. 38586786   Email: fermentation@firi.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print