Vietnamese English

Dấm gạo Lên men

  • Sản phẩm Dấm gạo Lên men

Sản phẩm dấm gạo lên men là kết quả của Dự án cấp Nhà nước mã số KC.07.DA06/11-15, có chất lượng tốt về các chỉ tiêu hóa lý, an toàn vệ sinh thực phẩm, có hương thơm đặc trưng, vị chua dịu của dấm gạo lên men.

  • Liên hệ: Bộ môn Công nghệ lên men
  • Điện thoại : +84-(0)24. 38586786   Email: fermentation@firi.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print