Vietnamese English

Chế phẩm giàu axit amin – Cao nấm men

  • Chế phẩm giàu axit amin – Cao nấm men

Sản phẩm là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện CNTP thực hiện. Cao nấm men được sản xuất từ các chủng Saccharomyces tuyển chọn dưới các điều kiện thủy phân kiểm soát chặt chẽ để giữ lại được giá trị dinh dưỡng, hàm lượng protein rất cao, thành phần các vitamin phong phú, đặc biệt là vitamin nhóm B. Cao nấm men được ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau như: làm môi trường lên men bia rượu, sản xuất các chế phẩm enzyme, sản xuất các chế phẩm giàu acid amin, thực phẩm chức năng,…

  • Liên hệ: Trung tâm vi sinh vật Công nghiệp (CIM)
  • Điện thoại: 024 35589004     Email: thanhvn@firi.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print