Vietnamese English

Cn. Đặng Quế Hương

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức – Hành chính

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0912301288

Email: huongdq@firi.vn

  1. Trình độ học vấn:

– Giáo dục phổ thông: 12/12;

– Học hàm, học vị cao nhất: Đại học

– Lý luận chính trị: Sơ cấp

+ Một số văn bằng chứng chỉ:

– Chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng Bảo vệ chính trị nội bộ.

– Chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho lãnh đạo cấp phòng.

  1. Công việc sở trường làm lâu nhất: tổ chức cán bộ (các chế độ về chính sách, tiền lương)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print