Vietnamese English

Cn.  NGUYỄN  SỸ  HÂN

    Cn.  NGUYỄN  SỸ  HÂN

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Số điện thoại:  091.440.2129

Cử nhân Tài chính-Kế toán, chuyên ngành Kế toán Công nghiệp

Tốt nghiệp Đại học Tài chính-Kế toán năm 1982

Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính – kế toán từ năm 2003

Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp năm 1992

Kế toán viên chính do Bộ Tài chính tổ chức thi nâng ngạch năm 2009

Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2001

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print