Tin mới

18/02/2021
Ngày 17/02/2021, Viện Công nghiệp thực phẩm đã tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến Xuân Tân Sửu 2021.
26/01/2021
Để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với tiêu chuẩn sản xuất của EU đối với các sản phẩm nông sản thực phẩm, xin được giới thiệu các văn bản này
26/01/2021
Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực vào ngày 1/8/2020 mở ra cơ hội lớn cho cả các doanh nghiệp châu Âu và các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là với các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Để tạo điều kiện tiếp cận thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam về các tiêu chuẩn sản xuất của EU, Ủy ban Châu Âu tổ chức hội thảo số về các tiêu chuẩn sản xuất EU dành cho sản phẩm nông lương vào ngày 8-9/10/2020 bằng hình thức trực tuyến.
04/01/2021
Ngày 31/12/2020, Viện Công nghiệp thực phẩm tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020.