Vietnamese English

TS. NGUYỄN THỊ TRANG

TS. NGUYỄN THỊ TRANG

Đơn vị công tác: Trung tâm Hóa sinh thực phẩm

Điện thoại: 0945392181

E-mail: trangvan@firi.vn

  1. Tên luận án Tiến sĩ

– Tên luận án Tiến sĩ: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột nấm men giàu kẽm làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm bổ sung”. Nơi bảo vệ: Viện Công nghiệp Thực phẩm.

  1. Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc – Định hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa sinh, công nghệ vi sinh trong chế biến, bảo quản một số nông sản thực phẩm.

– Nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất thực phẩm giàu dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung cho các đối tượng đặc biệt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên giúp hỗ trợ điều trị bệnh cho người tiểu đường, cholesteron cao, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa…

  1. Công trình nghiên cứu

3.1. Bài báo:

– Khanh NTM, Trang NT, Manh LD, Quang LH (2018) New Strain Saccharomyces cerevisiae A112 for the Production of Zinc-Fortified Biomass. Food Processing: Techniques and Technology, 48 (4): 114–120. (In Russ.).

– Thao ĐT, Huang CY, Lin KT, Phuong ĐT, Nga NT, Trang NT, Cuc NT, Cuong NX, Nam NH, Minh CV (2015) Using the gene expression signature of scutebarbalactone VN isolated from Scutellaria barbata to elucidate its anticancer activities. Nat Prod Commun 10(2): 353-5.

– DT Thao, DT Phuong, NT Trang, NT Nga, Chi-Ying Hang (2013) Investigation of gen expression profile of the 2B2D compound in human lung cancer LU-1 cells by using microarray technique, Tạp chí công nghệ sinh học 11(2): 219-224.

– Thao TD, Phuong TD, Trang TN, Nga TN, Chi-Yng Huang (2012) Study the anticancer mechanism of the promising compound 2B2D by using microarray technique, Tạp chí khoa học và công nghệ 50(3): 267 – 274.

NT Trang, LĐ Mạnh, NTM Khanh,TT Hà, LT Thắm, PT Trang, LH Quang (2017) Sàng lọc chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae có khả năng tích lũy kẽm cao, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 20(9): 50-53.

– NT Trang, LĐ Mạnh, NTM Khanh, ĐT Thảo, NT Cúc, ĐT Phương, NT Nga, CĐ Bính (2018) So sánh sự hấp thu, hoạt tính sinh học của kẽm sulphat và chiết xuất nấm men giàu kẽm trên chuột, Hội nghị khoa học công nghệ Sinh học toàn quốc 2018, 1739-1743.

– NT Trang, NTM Khanh, LH Quang, LĐ Mạnh, LT Thắm, CĐ Bính, NM Hà, VTH Ân (2018) Tối ưu hóa điều kiện lên men tạo sinh khối nấm men giàu kẽm, Tạp chí Sinh học, 40(2se): 144-148.

– NT Trang, NTM Khanh,VK Thoa, CĐ Bính (2019) Phân tích dạng tồn tại của kẽm trong mẫu nấm men, Tạp chí Công nghệ Sinh học 17(3):1-7

– NT Trang, ĐT Thảo, NT Nga, ĐT Phương, NT Cúc (2014) Nghiên cứu tạo hạt Nano bạc và xác định khả năng gây độc tế bào ung thư in vitro, Tc Công nghệ Sinh học 12(4): 639-645.

– NT Trang, ĐT Thảo, ĐT Phương, NT Cúc, NT Nga (2011) Xây dựng bộ kit “BIOAFP-ELISA” sử dụng kháng thể đơn dòng kháng AFP-2 để định lượng α – FETOPROTEIN,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ 49 (4):1-8.

NT Trang, NT Cúc, ĐT Phương, ĐT Thảo (2010). Tạo các dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng đặc hiệu progesterone, Tạp chí Sinh học. 32(3): 90-94.

– ĐT Thảo, ĐT Phương, NT Nga, NT Trang, Chi-Ying Huang (2011) Tổng hợp phân tử cDNA gắn chất nhuộm màu huỳnh quang cyanine cho thí nghiệm microarray từ tRNA của tế bào LU-1 dưới tác động của hoạt chất 2B2D, Tạp chí Công nghệ sinh học 9(2): 163-168.

3.2. Giải pháp hữu ích

– Quy trình sản xuất bột nấm men giàu kẽm. Chấp nhận đơn, số đơn: 2-2008-00085.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print