Vietnamese English

TS. Nguyễn Mạnh Đạt

TS. NGUYỄN MẠNH ĐẠT

Phó Viện trưởng
Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Enzyme và Protein
Điện thoại: 024.38583097
Email: datnm@firi.vn
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm
Liên kết ngoài: ResearchGate

1. Tên luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu đánh giá và kiểm soát sự hình thành màng sinh học trên hệ thống sản xuất sữa – 2015 – Đại học Tổng hợp Kyushu, Nhật Bản

2. Kinh nghiệm nghiên cứu – Định hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất bia nồng độ cao

– Nghiên cứu đánh giá và kiểm soát sự hình thành màng sinh học

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất váng sữa lên men

– Nghiên cứu enzyme trong sản xuất đường trehalose

– Định hướng nghiên cứu: công nghệ enzyme và ứng dụng; khai thác các nguồn protein cho thực phẩm; khai thác các hoạt chất sinh học từ thực vật và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm.

3. Công trình nghiên cứu

3.1. Bài báo

3.1.1. Bài báo quốc tế (ISI/SCIE)

 1. Nguyen Manh Dat, Manh, L. D., Hamanaka, D., Hung, D. V., Tanaka, F. & Uchino, T. (2014). Surface conditioning of stainless steel coupons with skim milk, buttermilk, and butter serum solutions and its effect on bacterial adherence. Food Control, 42, 94-100.
 2. Nguyen Manh Dat, Hamanaka, D., Tanaka, F. & Uchino, T. (2010). Surface conditioning of stainless steel coupons with skim milk solutions at different pH values and its effect on bacterial adherence. Food Control, 21, 1769-1773.
 3. Nguyen Manh Dat, Hamanaka, D., Tanaka, F. & Uchino, T. (2012). Control of milk pH reduces biofilm formation of Bacillus licheniformis and Lactobacillus paracasei on stainless steel. Food Control, 23, 215-220.

3.1.2. Bài báo trong nước

 1. Nguyễn Thu Hà, Trương Thị Hòa, Trương Hương Lan, Nguyễn Mạnh Đạt, Lê Thanh Mai & Phạm Anh Tuấn (2000). Nghiên Cứu Ảnh Hưởng của Hàm Lượng Oxy Hòa Tan đến Quá Trình Lên Men Bia Nồng Độ Cao. Đặc san Hiệp Hội Rượu-Bia-Nước Giải Khát Việt Nam, 5, Tr. 16-19.
 2. Đỗ Thị Thủy Lê, Bùi Thị Hồng Phương, Nguyễn Mạnh Đạt, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hoài Trâm, Chu Thắng, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh & Võ Văn Đại (2016). Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật tạo hương “bioff-firi” trong sản xuất nước mắm truyền thống. Tạp chí Thực Phẩm & Sức Khỏe, 2, 12-19.
 3. Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mạnh Đạt, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Đỗ Thị Thủy Lê & Bùi Thị Hồng Phương (2017). Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong sản xuất lecithin giàu phosphatidylcholine từ dầu đậu tương. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 13, 57-63.
 4. Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mạnh Đạt, Đỗ Thị Thủy Lê, Bùi Thị Hồng Phương, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh & Chu Thắng (2018). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thủy phân protein từ lá chùm ngây bằng phương pháp enzyme. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 1/2018, 45-51.
 5. Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Nguyen Manh Dat, Đỗ Thị Thủy Lê, Đỗ Thị Thanh Huyền & Bùi Thị Hồng Phương (2019). Nghiên cứu ứng dụng enzyme để nâng cao hiệu suất trích ly resveratrol từ dây gắm. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 15, 45-52.
 6. Bùi Thị Hồng Phương, Nguyễn Mạnh Đạt, Đỗ Thị Thủy Lê, Đỗ Thị Thanh Huyền & Nguyễn Thị Hồng Lĩnh (2019). Nghiên cứu quá trình dịch hóa và tạo maltodextrin từ tinh bột khoai lang bằng chế phẩm enzyme công nghiệp. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 15, 9-17.
 7. Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mạnh Đạt, Bùi Thị Hồng Phương, Đỗ Thị Thủy Lê & Lê Đức Mạnh (2019). Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho quá trình chuyển hóa và tổng hợp trehalose từ tinh bột sắn bằng phương pháp enzyme. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 15, 35-42.
 8. Đỗ Thị Thủy Lê, Nguyễn Mạnh Đạt, Bùi Thị Hồng Phương, Đỗ Thị Thanh Huyền & Nguyễn Thị Hồng Lĩnh (2019). Nghiên cứu đặc tính sinh lý và định tên chủng vi khuẩn ưa mặn sinh tổng hợp canthaxanthin cao. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 15, 50-56.
 9. Hà Thùy Linh, Nguyễn Mạnh Đạt & Nguyễn Thị Minh Tú (2020). Nghiên cứu ứng dụng đường trehalose trong lên men sữa chua. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 16, 128-137.
 10. Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Mạnh Đạt & Trần Liên Hà (Chấp nhận đăng 2020). Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp đường trehalose cao phân lập được từ nốt sần của rễ cây lạc. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm.
 11. Đặng Việt Anh, Nguyễn Minh Châu, Trần Quốc Toàn, Phạm Quốc Long, Lê Văn Trọng, Trần Hoàng Quyên, Đỗ Thị Thủy Lê & Nguyễn Mạnh Đạt (Chấp nhận đăng 2020). Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thành phần môi trường đến khả năng sinh tổng hợp canthaxanthin của vi khuẩn Paracoccus carotinifaciens VTP20181. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm.
 12. Nguyen Ngọc Trieu, Nguyen Thị Quynh, Nguyen Duc Hoang, Nguyen Manh Dat, Tran Duc Long & Nguyen Thi Hong Loan (Chấp nhận đăng 2020). Expression and characterization of recombinant trehalose synthase in Bacillus subtilis. Tạp chí Sinh học.
 13. Nguyen Tien Cuong, Nguyen Thi Hien Trang, Nguyen Thi Thao, Le Thanh Hoang, Nguyen Sy Le Thanh, Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Manh Dat, Le Duc Manh, Do Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Thu, Nguyen Thi Trung, Hoang Thi Yen & Do Thi Tuyen (chấp nhận đăng 2020). Cloning and expression of maltooligosyltrehalose from Sulfolobus solfataricus DSM1616 in Bacillus subtilis WB800. Tạp chí Công nghệ sinh học.
 14. Nguyen Thi Hien Trang, Nguyen Thi Thao, Le Thanh Hoang, Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Manh Dat, Le Duc Manh & Do Thi Tuyen (2018). Screening bacterial strains for production of maltooligosyl trehalose trehalohydrolase and maltooligosyl trehalose synthase. Journal of Vietnamese Environment, 9, 55-60.

3.2. Giải pháp hữu ích

 1. Nguyễn Mạnh Đạt, Lê Đức Mạnh & Đỗ Thị Thanh Huyền (2019). Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi khuẩn dùng để sản xuất váng sữa lên men giàu protein (pp. 17tr). Cục Sở hữu trí tuệ. Việt Nam, 2-0002046.

3.3. Hội nghị, hội thảo

 1. Nguyen Manh Dat, Niihara, A., Hamanaka, D., Tanaka, F. & Uchino, T. (2007). Biofilm-forming ability of some dairy related bacteria. International Workshop on Agricultural and Bio-systems Engineering (IWABE), Ho Chi Minh city.
 2. Nguyen Manh Dat, Hamanaka, D., Tanaka, F. & Uchino, T. (2008). Surface Conditioning of Stainless Steel Coupons with Skim Milk Solutions at Different pH Values and its Effect on Bacterial Adherence. In Proceeding of Annual Meeting of Kyushu Branch of the Japanese Society of Agricultural Machinery, Kumamoto, Japan.
 3. Đỗ Thị Bảo Hoa, Lê Bạch Mai, Nguyễn Mạnh Đạt, Trần Hoàng Quyên & Nguyễn Minh Châu (2013). Nghiên cứu điều kiện lên men cho sản xuất ergosterol từ Saccharomyces cerevisiae. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Hà Nội, Việt Nam, Nhà Xuất Bản Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 4. Nguyen Manh Dat, Manh, L. D., Hamanaka, D., Hung, D. V., Tanaka, F. & Uchino, T. (2013). Influence of some dairy by-products on the adherence of Lactococcus lactis Proceeding of International Workshop on Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Asia Sustainability, Hanoi, Vietnam.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print