Vietnamese English

TS. Lại Quốc Phong

TS. LẠI QUỐC PHONG

Phó chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng

Điện thoại: 0914 408 885

E-mail: phonglq@firi.vn

 

Tên luận án Tiến sĩ

Sử dụng nấm men non – Saccharomyces trong sản xuất rượu vang: Nghiên cứu các mối tương tác giữa Torulaspora delbrueckiiSaccharomyces cerevisiae trong nuôi cấy hỗn hợp.

Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Toulouse, Cộng Hòa Pháp.

Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc – Định hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lên men và sản xuất các loại rượu, bia và nước giải khát… cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm truyền thống và thực phẩm mới.

– Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trích ly và sản xuất các hoạt chất sinh học từ động vật, thực vật và vi sinh vật… cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm bổ sung và thực phẩm chức năng.

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học (công nghệ và thiết bị) vào sản xuất tại Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng và các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và thực phẩm chức năng.

– Tham gia đào tạo nghề, đại học, sau đại học và chuyên gia chuyên ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học.

Công trình nghiên cứu

 1. Lai Q.P., et al., 2001, Fermentation optimisation of the bacteriocine entecocine produced by the lactic acid bacterial strain Enterococcus sp. Tn143 isolated from the Vietnamese fermented food. Vietnamese Journal of Science and Technology. 39(4), 44 – 51.
 2. Lai Q.P., et al., 2003. Study on screening lactic acid bacterial strain with high bacteriocine activity for sausage fermentation. Vietnamese Journal of Science and Technology. 39(4), 185-190.
 3. Lai Q.P., et al., 2005. Study of the RAPD to identify the Oenococcus oeni during the fermentation of Bordeaux wine. Vietnamese Journal of Science and Technology. 44(4), 25 – 35.
 4. Lai, Q.P., 2011, Utilisation de levures non Saccharomyces en œnologie : études des interactions entre Torulaspora delbrueckii et Saccharomyces cerevisiae en cultures mixes.
 5. Brandam, C., Lai, Q.P., Julien-Ortiz, A., and Taillandier, P., 2013, Influence of oxygen on alcoholic fermentation by a wine strain of Torulaspora delbrueckii: kinetics and carbon mass Balance, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2013, 77 (9), 1848 – 1853, DOI:10.1271 / BBB 130228.
 6. Taillandier, P., Lai, Q.P., Julien-Ortiz, A., and Brandam, C., 2014, Interactions between Torulaspora delbrueckii and Saccharomyces cerevisiae in wine fermentation: influence of inoculation and nitrogen content, World Journal of Microbiology and Biotechnology, DOI 10.1007/s11274-014-1618-z.
 7. Trương Hương Lan, Lại Quốc Phong et al., 2015, Nghiên cứu tác dụng giảm cholesterol ở người có rối loạn chuyển hóa lipid máu của thực phẩm chức năng giàu isoflavone từ chế phẩm đậu tương lên men. Tạp chí Y học và Thực hành, Số 1, tập 11.
 8. Vũ Phương Nam, Trương Hương Lan, Lại Quốc Phong, 2016, Improvement of lycopene extraction from tomatoes by enzyme – assisted treatment. Tạp chí khoa học và công nghệ, tập 54, số 4A.

Hội nghị, hội thảo

 1. Quoc Phong Lai et al., 2008. Micro-organismes et gestion thermique, de l’élaboration on à la conservation on des vins. Journée technique, 18 Décembre, à L’ENSA de Toulouse, IFV Midi-Pyrénées V’innopôle.
 2. Quoc Phong Lai et al., 2010. Influence on the wine aroma quality of Saccharomyces cerevisiae presence during fermentations with Torulaspora delbrueckii. Abstract and Poster in: The Fourth International Symposium on Biocatalysis for the Food and Drink Industries (INSA, Toulouse, 11-14 April 2010).
 3. Trương Hương Lan, Lại Quốc Phong, et al., 2013. Tuyển chọn và sử dụng vi khuẩn Bacillus subtilis để sản xuất isoflavone aglycone từ đậu tương bằng phương pháp lên men chìm. Báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Quyển 2, 9/2013.
 4. Trương Hương Lan, Lại Quốc Phong et al., 2018. Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu axit gamma amino butyric (GABA) từ gạo lứt nếp cẩm nảy mầm. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và Công nghệ chyên ngành Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, trang 315-322.
 5. Trương Hương Lan, Lại Quốc Phong et al., 2018. Phân lập và tuyển chọn chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae có khả năng sinh tổng hợp glutathione cao. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, trang 994.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print