Vietnamese English

TS. Đỗ Trọng Hưng

 

TS. ĐỖ TRỌNG HƯNG

Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Đường Bột

Điện thoại: 0933111386

E-mail: hungdt@firi.vn/ hungvtp@gmail.com

 

1. Tên luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu công nghệ sản xuất Mannitol bằng phương pháp lên men nhằm ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm – 2018 – Viện Công nghiệp Thực phẩm

2. Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc – Định hướng nghiên cứu

2.1. Kinh nghiệm nghiên cứu:

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất tinh bột biến tính, maltodextrin, oligosaccharide, glucose từ tinh bột sắn bằng phương pháp enzyme

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất đường mannitol bằng phương pháp lên men bởi vi khuẩn lactic

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất axit lactic và canxi lactat bằng phương pháp lên men

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm axit amin từ nấm men bia

– Nghiên cứu công nghệ chế biến và bảo quản các nông sản thực phẩm: nước gấc, măng muối, cà muối, tương ớt, satế,…

2.2. Định hướng nghiên cứu trong thời gian tới:

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất các sản phẩm tinh bột biến tính và các vật liệu mới từ tinh bột có ứng dụng khác nhau trong các ngành công nghiệp

– Nghiên cứu sản xuất các oligosaccharide chức năng từ tinh bột và các phụ phẩm nông nghiệp

– Nghiên cứu công nghệ chế biến các sản phẩm mới từ nông sản thực phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế

3. Công trình nghiên cứu (nếu có)

3.1. Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì thực hiện

3.1.1. Nghiên cứu sản xuất isomalto-oligosaccharide và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm. 2011 – 2012. Đề tài cấp Nhà nước thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

3.1.2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất mannitol bằng phương pháp lên men và ứng dụng trong CNTP. 2014 – 2016. Đề tài cấp thành phố HN

3.1.3. Nghiên cứu công nghệ sản xuất tinh bột khoai tây ứng dụng trong chế biến thực phẩm. 2016. Đề tài cấp Bộ Công Thương

3.1.4. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm glucomannan từ củ khoai nưa ứng dụng trong CNTP. 2019-2020. Đề tài cấp Bộ Công Thương

3.2. Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia thực hiện

3.2.1. Nghiên cứu công nghệ tách dầu gấc bằng phương pháp enzyme. 2005. Đề tài cấp Bộ Công Thương

3.2.2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường nuôi tôm công nghiệp năng suất cao. 2004 – 2006. Đề tài cấp NN

3.2.3. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm giàu axit amin từ nấm men bia. 2007. Đề tài cấp Bộ Công Thương

3.2.4. Nghiên cứu ứng dụng pullulan trong bảo quản bánh kẹo và thịt. 2008. Đề tài cấp Bộ Công Thương

3.2.5. Nghiên cứu công nghệ sản xuất đường oligoglucosyl fructoza bằng phương pháp enzyme ứng dụng trong chế biến thực phẩm và dược phẩm. 2009-2010. Đề tài cấp Bộ Công Thương

3.2.6. Sản xuất tinh bột biến tính bằng công nghệ enzyme làm nguyên liệu cho công nghiệp TP, dược phẩm. 2008-2010. Dự án SXTN cấp Nhà nước thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

3.2.7. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất một số loại sữa chức năng cho người ăn kiêng. 2008 – 2010. Đề tài cấp NN thuộc Chương trình KC 07/11-15

3.2.8. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất canxi lactat từ nguyên liệu tinh bột sắn. 2011 – 2012. Đề tài cấp thành phố HN

3.2.9. Hoàn thiện công nghệ sản xuất maltooligosaccharide giàu maltotriose sử dụng trong CNTP. 2013-2014. Dự án SXTN cấp Nhà nước thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

3.2.10. Nghiên cứu sản xuất polymaltose từ tinh bột và tạo các phức sắt-polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite polymaltose (HAP) ứng dụng trong dược phẩm. 2015 – 2016. Đề tài cấp NN thuộc KC07/11-15

3.2.11. Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm (maltodextrin, nha maltose và bột protein) từ gạo ứng dụng trong CNTP. 2015 – 2017. Dự án SXTN cấp Nhà nước thuộc Chương trình 592 – Bộ KH&CN

3.2.12. Sản xuất dầu và nước uống từ quả gấc bằng công nghệ enzyme. 2017 – 2018. Dự án SXTN cấp Nhà nước thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

3.2. Bài báo

 1. Vũ Thị Thuận, Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Lương Thị Như Hoa, Nguyễn Thùy Linh (2010).Kết quả lựa chọn enzym thích hợp cho quá trình sản xuất tinh bột biến tính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 2, tr 39-40.
 2. Vũ Thị Thuận, Đỗ Trọng Hưng, Lương Thị Như Hoa, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phi (2011).Nghiên cứu khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp L-sorbose từ sorbitol. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 8, tr 44-46
 3. Đỗ Trọng Hưng, Vũ Thị Thuận, Lương Thị Như Hoa, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phi (2012).Xác định các điều kiện thích hợp cho quá trình thủy phân tinh bột thành nguyên liệu sản xuất isomalto-oligosacarit (IMO).Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 9, tr 39-41
 4. Đỗ Trọng Hưng, Vũ Thị Thuận, Lương Thị Như Hoa, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phi (2015). Nghiên cứu công nghệ thu hồi mannitol từ dịch lên men. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 23, tr 24-26.
 5. Vũ Thị Thuận, Đỗ Trọng Hưng, Lương Thị Như Hoa, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phi (2015).Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đường hóa đến quá trình tạo polymaltose DE 25. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 23, tr 27-29.
 6. Đỗ Trọng Hưng, Vũ Thị Thuận, Lương Thị Như Hoa, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phi (2016).Nghiên cứu điều kiện chống oxi hóa và tách protein trong quá trình sản xuất tinh bột khoai tây. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 26, tr 50-52.
 7. Đỗ Trọng Hưng, Lê Đức Mạnh, Nguyễn La Anh, Vũ Thị Thuận, Lương Thị Như Hoa, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phi (2018).Tuyển chọn và xác định một số đặc điểm sinh hóa và điều kiện nuôi cấy chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh mannitol cao. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6, tr 60-66
 8. Đỗ Trọng Hưng, Lê Đức Mạnh, Nguyễn La Anh, Vũ Thị Thuận, Lương Thị Như Hoa, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phi (2018).Ảnh hưởng của sự kết hợp cơ chất fructose và glucose trong quá trình lên men sản xuất mannitol bởi Lactobacillus fermentum Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 32, tr 42-44.
 9. Đỗ Trọng Hưng, Lê Đức Mạnh, Nguyễn La Anh, Vũ Thị Thuận (2018).Nghiên cứu điều kiện lên men sinh tổng hợp mannitol bởi chủng Lactobacillus fermentum Tạp chí Công nghệ Sinh học (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), tập16, số 1, tr. 173-179

3.3. Hội thảo, hội nghị:

 1. Do Trong Hung, Vu Thi Thuan, Luong Thi Nhu Hoa, Nguyen Thuy Linh, Nguyen Hoang Phi (2013). Research on recovery of maltotriose – rich maltooligosaccharide. International workshop on Agricultural engineering and Post-harvest technology for Asia sustainability. Science and Technics publishing house, p.464-469

3.4. Sách tham khảo:

 1. Đỗ Trọng Hưng, Koji Kakugawa (2007). Phân lập và nhận dạng vi khuẩn có hoạt tính enzyme Lipase dựa trên đặc điểm sinh hóa và sinh học phân tử. Tuyển tập các công trình nghiên cứu ứng dụng CNSH-CNTP giai đoạn 2001-2005 – Nhà XB Lao động – Xã hội
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print