Vietnamese English

TS. Đỗ Thị Thủy Lê

TS. Đỗ Thị Thủy Lê

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Lên men

Email: ledtt@firi.vn

Điện thoại: 0243 8586786/ 0366784195 

  1. Tên luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sản xuất γ-decalactone sử dụng nấm men chuyển hóa chất béo – 2015 – Viện Công nghiệp thực phẩm

  1. Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc – Định hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu sinh tổng hợp và tách chiết các hoạt chất sinh học ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm từ nấm men, nấm mốc và vi khuẩn

– Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong sản xuất thực phẩm

– Nghiên cứu công nghệ lên men và khai thác nguồn gen từ vi sinh vật từ các sản phẩm lên men truyền thống của Việt Nam

– Nghiên cứu công nghệ lên men các sản phẩm thực phẩm và đồ uống từ vi khuẩn acetic (dấm gạo, dấm hoa quả, kombucha, cider….)

  1. Công trình nghiên cứu 

3.1. Bài báo

Thi Thuy Le Do, Nguyen Thanh Vu, Hanh Phan-Thi, Lan Cao-Hoang, Thi Minh Ngoc Ta, Yves Wache’, Thi Hoai Tram Nguyen. Traditional fermented sausage “Nem Chua” as a source of yeast biocatalysts efficient for the production of the aroma compound γ-decalactone. International Journal of Food Science and Technology 2013. IJFS 12405.

Yves Waché, Thuy-Le Do, …and Son Chu-Ky. Prospects for Food Fermentation in South-East Asia, Topics From the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the End of the AsiFood Erasmus+Project. Frontiers in Microbiology, 2018.

Do Thi Thuy Le, Nguyen Thanh Ha, Bui Thi Hong Phuong, Le Van Trong, Nguyen Thi Hoai Tram. Study on enhance the b-carotene production by filamentous fungal strains of Blakeslea trispora. Tạp chí  Khoa học và Công nghệ số 3 (1): 354 – 361 (2005).

Đỗ Thị Thủy Lê, Bùi Thị Hồng  Phương, Đỗ Thị Thanh Huyền, Phạm Đức Toàn, Nguyễn Thị Hoài  Trâm, Vũ Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Trọng Thông. Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết trên động vật thực nghiệm của sản phẩm thực phẩm chức năng giàu crom từ nấm men Saccharomyces cerevisiae. Tạp chí  Khoa học và Công nghệ số 48 (2A): 921 – 930 (2010).

Đỗ Thị Thủy Lê, Bùi Thị Hồng Phương, Nguyễn Mạnh Đạt, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hoài Trâm, Chu Thắng, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Võ Văn Đại. Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật tạo hương (bioff-firi) trong sản xuất nước mắm truyền thống. Tạp chí Thực phẩm và sức khỏe, 2016.

Đỗ Thị Thủy Lê, Nguyễn Mạnh Đạt, Bùi Thị Hồng Phương, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh. Nghiên cứu đặc tính sinh lý và định tên chủng vi khuẩn ưa mặn sinh tổng hợp canthaxanthin cao. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 15, 35-42 (2019).

3.2. Giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích VN 2-0001150: Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung “Angiohibin” chứa các peptit kìm hãm enzim chuyển angiotensin từ protein đậu xanh thủy phân theo phương pháp enzim.

3.3. Hội nghị, hội thảo

Đỗ Thị Thủy Lê, Nguyễn Thị Hoài  Trâm, Bùi Thị Hồng  Phương, Phạm Đức Toàn, Đỗ Thị Thanh Huyền,  Phm Quang Huy, Hoàng Đình Hòa, Zhao Hai. Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm có tác dụng giảm cholesterol Monacholes từ nấm mốc đỏ  Monascus purpureus. Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ điện và Nông nghiệp và bảo quản chế biến nông sản, thực phẩm, 2011: 297-305.

Đỗ Thị Thủy Lê, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hoài  Trâm, Yves Waché. Nâng cao hiệu suất chuyển hóa sinh học dầu thầu dầu thành γ-decalactone bởi chủng nấm men Yarrowia lipolytica  VTP5 bằng phương pháp lên men theo mẻ có bổ sung cơ chất. Tuyển tập Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Hà Nội, 27 tháng 9, 2013. Quyển 2: Công nghệ sinh học Vi sinh, Công nghệ sinh học Thực vật: 308-312.

Do T. T. Le, Nguyen T. H. Tram, Do T. T. Huyen, Bui T.H. Phuong, Nguyen X. Viet, Yves Waché. Study on phase distribution and recover of aroma compound γ-decalactone produced by Yarrowia lipolytica from culture broth. The 3nd Analytica Vietnam Conference 2013. Hồ Chí Minh city, 17 – 19 April, 2013: 295-302.

Do Thi Thuy Le, Do Thi Thanh Huyen, Bui Thi Hong Phuong, Nguyen Thi Hoai Tram. Study on selection the conditions for extraction and recovery- γ-decalactone from culture broth of Yarrowia lypolytica VTP5. In: Proceeding of International workshop on Agricultural engineering and post-havest technology for asia sustainable. 5-6 Dec. 2013: 488-495.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print