Vietnamese English

TS. Đặng Hồng Ánh

TS. Đặng Hồng Ánh

Chủ nhiệm Bộ môn công nghệ chế biến Nông sản và Đồ uống
Điện thoại: 0904033440
Email: anhdh@firi.vn
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm

1. Tên luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ để nâng cao độ bền keo và chất lượng cảm quan rượu vang nho Việt Nam – 2007- Viện Công nghiệp Thực phẩm.

2. Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc – Định hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất rượu vang nguyên quả

– Nghiên cứu sản xuất rượu cao độ từ gạo nếp cẩm

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột lá dâu tằm giàu 1-deoxynojirimycin (DNJ) và ứng dụng trong một số sản phẩm đồ uống chức năng cho người bệnh tiểu đường.

– Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất nước chấm từ đậu tương bằng phương pháp vi sinh.

– Hợp tác nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzim tannase từ chủng nấm mốc Aspergillus  theo phương pháp lên men rắn và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.

– Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm đồ uống từ quả táo mèo.

– Nghiên cứu sản xuất một số loại đồ uống từ mật ong.

– Nghiên cứu sản xuất bột thạch sụn k-carragenan từ rong biển.

– Nghiên cứu sản xuất chế phẩm nấm sợi ứng dụng trong sản xuất rượu cao độ.

– Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất thực phẩm lên men truyền thống kiểu công nghiệp.

– Nghiên cứu sản xuất rượu Vodka đen có màu chiết từ cây catechu và hương chiết từ gỗ sồi.

– Nghiên cứu ứng dụng chủng nấm men bia mới  và cải tiến quy trình công nghệ để sản xuất một số sản phẩm bia mới chất lượng cao.

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm trà sữa uống liền từ nguyên liệu chè Việt Nam.

– Nghiên cứu sản xuất một số loại rượu truyền thống từ gạo đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long.

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất etanol từ rỉ đường bằng phương pháp cố định tế bào trong hệ thống lên men liên tục.

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu Whisky từ Malt đại mạch và nguyên liệu thay thế của Việt Nam.

– Hoàn thiện công nghệ sản xuất rượu truyền thống quy mô 800.000 lít/ năm.

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loại đồ uống từ quả me rừng (mác kham).

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm lên men từ củ gừng Việt Nam.

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao từ gạo lứt.

– Sản xuất thử nghiệm rượu Whisky từ malt đại mạch và nguyên liệu thay thế của Việt Nam.

3. Công trình nghiên cứu 

3.1. Bài báo

– Selection of Yeast strain producing low acetic acid level by mutation method and application in wine fermentation (2006). Tạp chí Công nghệ sinh học 4 (1), tr. 47-53.

– Effect of the gene distruption and the overexpression of acetate metabolic enzymes of yeast on acetate production during alcohol fermentation (2006). J. Brew. Soc. Japan. Vol. 101, No.12, p.949-956.

– Nghiên cứu quá trình tàng trữ rượu Whisky trong gỗ sồi (2014). Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, tập 10 số 4, tr.63-69.

– Tuyển chọn chủng nấm men thích hợp và nghiên cứu các điều kiện lên men cho sản xuất rượu whisky từ ngô (2014). Tạp chí khoa học và công nghệ, tập 52, số 5C, tr. 172-178.

– Nghiên cứu sản xuất nước gạo đục độ cồn thấp (2020). Tạp chí Khoa học và công nghệ (42), tr. 57-60.

3.2. Giải pháp hữu ích

– Công nghệ sản xuất rượu vang nguyên quả (2009)

– Công nghệ sản xuất nước chấm từ đậu tương bằng công nghệ sinh học (2013)

3.3. Hội nghị, hội thảo

– Tuyển chọn chủng nấm men cho lên men rượu vang nho Việt nam (2006). Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học lần thứ 20 – Đại học Bách khoa Hà nội, tr. 6-11.

– Tuyển chọn chủng nấm mốc sinh tổng hợp enzyme tannase bằng phương pháp lên men rắn (2013). Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013, tr. 19-24

– Biosynthesizing enzyme tannase from Aspergillus oryzae TQ42 by solid state fermentation (2013). VB FoodNet 2013 conference, p.66-71.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print