Vietnamese English

TS. Bùi Thị Bích Ngọc

TS. BÙI THỊ BÍCH NGỌC 

Phó Giám đốc Trung tâm Dầu, hương liệu và Phụ gia thực phẩm

Điện thoại: 0916185656

Email: ngocbtb@firi.vn

1. Tên luận án Tiến sĩ

“Nghiên cứu công nghệ khai thác, tinh chế và chuyển hoá các hợp chất có giá trị cao từ quả hồi Việt Nam phục vụ cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm” – 2014 – tại Viện Công nghiệp thực phẩm.

2. Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc:

– Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chiết tách các loại dầu thực vật, tinh dầu, hương liệu và phụ gia thực phẩm.

– Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm dầu thực vật, tinh dầu, hương liệu và phụ gia thực phâm trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và các ngành công nghiệp khác.

– Phân tích, giám định chất lượng các sản phẩm dầu thực vật, tinh dầu, hương liệu và phụ gia thực phẩm.

3. Công trình nghiên cứu

3.1. Bài báo

– Bui Thi Bich Ngoc, Ly Ngoc Tram, Bui Quang Thuat (2009), Obtaining Essential Oil and Shikimic Acid from Star Anise Fruit (Illicium verum). 11th ASEAN food Conference, brunei, 289-293.

– Bùi Bích Ngọc, Bùi Quang Thuật, Lê Bình Hoằng, Châu Văn Minh (2014), “Khai thác tinh dầu từ quả hồi (Illicium verum Hook) bằng phương pháp trích ly”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập 22, 66 – 70.

– Bùi Thị Bích Ngọc, Vũ Đức Chiến, Bùi Quang Thuật (2014) Nghiên cứu thu nhận hỗn hợp axit béo không thay thế omega 3 và omega 6 từ cặn khử mùi dầu đậu tương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (2) 143 – 149
– Vũ Đức Chiến, Bùi Thị Bích Ngọc, Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật, Pham Quốc Long  (2014), Nghiên cứu công nghệ thu nhận hỗn hợp axit béo omega-3& omega-6, phyosterol và vitamin E từ cặn khử mùi dầu đậu tương, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, tập 52, số 5C, 322-328.

– Trương Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Minh, Bùi Quang Thuật, Lý Ngọc Trâm, Bùi Thị Bích Ngọc ( 2018), “Hiệu quả chống oxy hóa của sản phẩm giàu Seasamin và anthocyanin từ vừng đen lên men trên bệnh nhân mắc hội chứng rồi loạn chuyển hóa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 35 (ISN: 0866-7756).

3.2. Giải pháp hữu ích

–  Quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp axit béo không thay thế từ phụ phẩm chế biến dầu thực vật.  Mã số 2-0001425 theo QĐ số 55359/QĐ-SHTT ngày 05/09/2016.

– Quy trình công nghệ sản xuất vitamin E từ phụ phẩm chế biến dầu thực vật”. Mã số 2-0001445 theo QĐ số 67236/QĐ-SHTT ngày 20/10/2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print