Vietnamese English

ThS. Trần Hoàng Quyên

ThS. TRẦN HOÀNG QUYÊN
Đơn vị công tác: Giám đốc trung tâm Thực nghiệm sản xuất và Chuyển giao công nghệ thực phẩm Điện thoại: 0912 511456 E-mail: quyenth@firi.vn 

1. Tên luận án Thạc sỹ

“Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm pectin có chỉ số methoxyl thấp từ vỏ quả chanh leo và ứng dụng trong sản xuất mứt quả độ đường thấp”.

2. Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc- Định hướng nghiên cứu

– Công nghệ chế biến rau củ quả và các nguyên liệu thực vật, phế phụ phẩm trong chế biến rau củ quả và các nguyên liệu thực vật

– Công nghệ hoàn thiện các sản phẩm thực phẩm

– Công nghệ ổn định cấu trúc các sản phẩm thực phẩm

– Công nghệ thanh tiệt trùng, bảo quản và ổn định chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản

3. Công trình nghiên cứu

Trần Hoàng Quyên, Nguyễn Minh Châu, Lê Văn Bắc, Lê Văn Trọng (2018), Ứng dụng enzyme thu nhận chế phẩm xơ hòa tan từ củ khoai lang (Ipomoea Batatas L) Việt Nam, Báo cáo khoa học. Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2018

Nguyễn Minh Châu, Trần Hoàng Quyên, Lê Văn Bắc, Lê Văn Trọng (2018), Nghiên cứu công nghệ trích ly glucosinolate từ cải xoong Nasturtium officinale,  Báo cáo khoa học. Hội nghị Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên 2018.

Nguyễn Minh Châu, Trần Hoàng Quyên, Lê Văn Bắc, Lê Văn Trọng (2018), Đánh giá một số hoạt tính prebiotic của chất xơ hòa tan từ khoai lang trên 3 chủng probiotic thương phẩm Bifidobacterium1406B2; Lactobacillus plantarum MT1 và Bacillus subtilis HU58, Báo cáo khoa học. Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2018

Đỗ Thị Bảo Hoa, Lê Bạch Mai, Nguyễn Mạnh Đạt, Trần Hoàng Quyên & Nguyễn Minh Châu (2013). Nghiên cứu điều kiện lên men cho sản xuất ergosterol từ Saccharomyces cerevisiae. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Hà Nội, Việt Nam, Nhà Xuất Bản Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Lê Đức Mạnh, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Mạnh Đạt, Trần Hoàng Quyên (2012), Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua giàu sphingolipid, Tạp chí đồ uống Việt Nam.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print