Vietnamese English

Tin tức

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong trích ly thu hồi chế phẩm giàu resveratrol từ dây Gắm…”

Nhóm nghiên cứu đã ứng dụng enzyme trong trích ly thu hồi chế phẩm giàu resveratrol từ dây Gắm. Đồng thời phối hợp với Nhà thuốc đông y gia truyền Khương Viên (Hà Nội) để sử dụng chế phẩm này làm nguyên liệu nâng cao hiệu quả bài thuốc gia truyền Khương Viên. Sau khi khảo sát, lấy mẫu nguồn nguyên liệu dây Gắm ở một số tỉnh phía Bắc (Yên Bái, Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây), nhóm nghiên cứu đã lựa chọn những dây Gắm khô có tuổi đời từ 4 năm trở lên…

Xem thêm »