Vietnamese English

Quy trình sản xuất tỏi đen

Mô tả tóm tắt quy trình:

Công dụng sản phẩm: Sử dụng như thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Đối tượng: Dùng cho mọi người.

Tính ưu việt của công nghệ: Qui trình công nghệ – thiết bị ứng dụng sản xuất qui mô vừa. Có thể mở rộng qui mô lên gấp 2 – 3 lần.

Mức độ phát triển công nghệ: Thương mại hóa.

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận.

Giá dự kiến: Thỏa thuận

Liên hệ: Phân Viện CNTP; ĐT: (028) 38299678; Email: visinh@gmail.com

Từ khóa: Tỏi, tỏi đen, lên men.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print