Vietnamese English

Quy trình sản xuất protein hydrolysate và chất xơ từ khô cám gạo loại béo

Công dụng sản phẩm: Phụ gia thực phẩm, nguyên liệu phát triển thực phẩm chức năng.

Tính ưu việt của công nghệ: Dễ thực hiện, áp dụng được trên hệ thống thiết bị chế tạo trong nước.

Mức độ phát triển công nghệ: Sản xuất thử nghiệm.

Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận.

Giá dự kiến: Thỏa thuận

Liên hệ: Phân Viện CNTP; ĐT: (028) 38299678; Email: visinh@gmail.com

Từ khóa: Cám gạo, khô cám gạo loại béo, protein hydrolysate, bột xơ cám gạo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print