Vietnamese English

Công nghệ sơ chế, khử trùng rau, củ, quả trước khi bảo quản, chế biến

Tên CN/TB chào bán:

Quy trình công nghệ sơ chế, khử trùng rau, củ, quả trước khi bảo quản, chế biến

  • Mức độ phát triển:

Quy mô Công nghiệp, quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Ưu điểm của CN/TB:

Công nghệ là kết quả nghiên cứu của công trình nghiên cứu khoa học của Viện Công nghiệp Thực phẩm

Công nghệ được cơ giới hoá, hiện đại, ứng dụng trên quy mô công nghiệp

Sản phẩm được làm sạch, khử trùng, loại bỏ tạp chất, vi sinh vật nhiễm tạp, chống oxy hoá, ngăn ngừa thối hỏng, hao hụt chất dinh dưỡng của nguyên liệu rau, củ, quả, nông sản.

  • Mô tả quy trình CN/TB

Rau, củ, quả, nông sản được phân loại, làm sạch, khử trùng, sơ chế ( tạo hình, chống oxy hoá…theo yêu cầu của thành phẩm), bảo quản, tàng trữ, trước khi sử dụng, chế biến thực phẩm.

  • Phương thức chuyển giao:

Thoả thuận với khách hàng có nhiều hình thức

Kết hợp thực hiện các hoạt động R&D hoàn thiện công nghệ và phát triển quy mô công nghiệp theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Tư vấn đầu tư, lắp đặt, thiết kế thiết bị sản xuất và thương mại hoá sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp

Chuyển giao công nghệ trọn gói.

  • Liên hệ:

Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ thực phẩm- Viện Công nghiệp Thực phẩm

Phone: 02438582619         Email: production@firi.vn

  • Giá chuyển giao công nghệ dự kiến

Thoả thuận với khách hàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print