Vietnamese English

Công nghệ sản xuất một số chế phẩm chống Oxy hoá và bảo quản từ nguyên liệu thực vật

Tên CN/TB chào bán:

Quy trình công nghệ sản xuất một số chế phẩm chống oxy hoá và bảo quản từ nguyên liệu thực vật (rosmarinic từ lá tía tô, carvacrol từ cỏ xạ hương)

Quy mô công nghiệp, quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Ưu điểm CN/TB:

Công nghệ là kết quả nghiên cứu của công trình nghiên cứu khoa học của Viện Công nghiệp Thực phẩm

Công nghệ thiết bị được cơ giới hoá, hiện đại, ứng dụng trên quy mô công nghiệp

Tạo sản phẩm có hàm lượng hoạt chất sinh học cao, không có độc tính, có thể ứng dụng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm hoặc là thành phẩm thực phẩm hoàn thiên

  • Mô tả quy trình CN/TB:

Nguyên liệu thực vật được làm sạch, khử trùng, sơ chế (tạo hình, chống oxi hóa, thủy phân, … tùy theo yêu cầu của thành phẩm), trích ly hoạt chất, tinh sạch chế phẩm, sấy, hoàn thiện, đóng gói thành phẩm

  • Phương thức chuyển giao:

Thoả thuận với khách hàng có nhiều hình thức

Kết hợp thực hiện các hoạt động R&D hoàn thiện công nghệ và phát triển quy mô công nghiệp theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Tư vấn đầu tư, lắp đặt, thiết kế thiết bị sản xuất và thương mại hoá sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp

Chuyển giao công nghệ trọn gói.

  • Liên hệ:

Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ thực phẩm- Viện Công nghiệp Thực phẩm

Phone: 02438582619         Email: production@firi.vn

  • Giá chuyển giao công nghệ dự kiến

Thoả thuận với khách hàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print