Vietnamese English

Hệ thống cảnh báo về An toàn thực phẩm trên Thế giới

Các hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm là công cụ hữu hiệu để phát hiện sớm, cảnh báo, dự báo sự cố an toàn thực phẩm cho các cơ quan chức năng quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiệu quả và bền vững, góp phần chủ động bảo vệ sức khỏe con người, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội đặc biệt trong điều kiện hội nhập và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới, Mỹ

  • Food Safety News: trang web đưa tin kịp thời về các vấn đề an toàn thực phẩm tại Mỹ và các nước trên thế giới

https://www.foodsafetynews.com/

Châu Âu

  • ASFF – Food and feed safety alerts – Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Ủy ban Châu Âu.

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en

  • Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu:  là cơ quan của Liên minh Châu Âu cung cấp lời khuyên khoa học độc lập và trao đổi về các nguy cơ hiện có và mới liên quan đến chuỗi thực phẩm.

https://www.efsa.europa.eu/en

  • Foodwatch  – Tổ chức độc lập, phi lợi nhuận hoạt động vì mục tiêu thực phẩm an toàn, lành mạnh và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người, lên tiếng vì sự minh bạch trong lĩnh vực thực phẩm … Foodwatch hoạt động ở cấp quốc gia và châu Âu và có văn phòng tại Đức, Pháp, Hà lan.

https://www.foodwatch.org/en/foodwatch-international/

  • Trang cảnh báo an toàn thực phẩm của Cộng hòa Pháp:

https://rappel.conso.gouv.fr/categorie/0/12/

  • Trang cảnh báo an toàn thực phẩm của Vương quốc Anh:

https://www.food.gov.uk/news-alerts

Châu Á

  • Food navigator –asia.com website cảnh báo về an toàn thực phẩm ở châu Á, theo các khu vực: Châu Á Thái Bình Dương, Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Châu Đại Dương, các nước Trung Đông, Nhật bản, Trung Quốc.

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/02/09/China-food-safety-alerts-Warnings-and-directives-for-fermented-foods-counterfeit-foods-and-beverages-issued-by-government

Việt Nam

  • Cổng thông tin Văn phòng TBT Việt Nam – Cơ quan duy nhất thực hiện chức năng thông báo cho quốc tế về các biện pháp TBT và các thông báo khác của Việt Nam liên quan đến TBT theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; và có trách nhiệm giúp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ: thống nhất quản lý hoạt động thông báo và hỏi đáp về TBT; Thông báo, thông tin về TBT cho các tổ chức nước ngoài, quốc tế đáp ứng những quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Tập hợp, tiếp nhận, chuẩn bị và cung cấp thông tin cảnh báo cho các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan địa phương có liên quan về các biện pháp TBT của nước ngoài đối với các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để hỗ trợ việc tiếp cận thị trường xuất khẩu …

https://tbt.gov.vn/

– Ths. Khuất Thị Thủy,

Viện Công nghiệp thực phẩm – 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print