Trường King Mongkut’s University of Technology Thonburi – Thái Lan đến thăm và làm việc tại Viện Công nghiệp thực phẩm

Đoàn công tác của Trường King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)-Thái Lan gồm có 4 thành viên (TS. Kanchana Seangchan, PGS. TS. Veara Loha, ông Sittichoke Wanlapratid và bà Worarat Suwanwattana) đã đến thăm và làm việc tại Viện Công nghiệp thực phẩm (CNTP) trong hai ngày từ ngày 22/2 – 23/2/2023. Sáng ngày…