Hội nghị viên chức Viện Công nghiệp thực phẩm năm 2022

Ngày 4/1/2022, Viện Công nghiệp thực phẩm tổ chức Hội nghị viên chức năm 2022. Báo cáo đánh giá việc thực hiện các công tác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Vũ Nguyên Thành cho biết vượt qua mọi khó khăn do nguyên nhân chủ quan,…