Mỹ, châu Âu & một số nước thu hồi kem nhiễm ethylen oxit và chính sách mới của liên minh châu Âu nhằm kiểm soát nhiễm tạp ethylen oxit trong thực phẩm

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Ảnh: Getty Image/Istockphoto) Có thể nói, trong thời gian quan những vụ thu hồi thực phẩm có liên quan đến nhiễm ethylen ôxit/ethylene oxide (EO) xảy ra với quy mô, mức độ  chưa từng thấy trong lịch sử. Từ tháng 9/2020, Bỉ đã thông báo có sự tăng EO…