Cảm hứng từ Rượu Truyền thống

Ngày 14/4/2021, Viện Công nghiệp thực phẩm đã mời anh Nguyen Hoai Daniel – Giám đốc Công ty Sông Cái Distillery đến giới thiệu về quá trình tạo nên sản phẩm Rượu Gin Sông Cái. Tham gia buổi tọa đàm này có chuyên gia Công ty Sông Cái Distillery, Hợp tác xã Gia Hòa (sản…