Đại hội Đảng bộ Viện Công nghiệp thực phẩm

Đại hội Đảng bộ Viện Công nghiệp thực phẩm diễn ra trong hai ngày 25, 26/5/2020. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Tổ công tác số 4, 56 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện CNTP (53 đảng viên chính thức, 3…