Công nghệ sản xuất giò chay

Tên CN/TB: Công nghệ sản xuất giò chay Lĩnh vực áp dụng: Chế biến thực phẩm Mức độ phát triển: pilot Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng Liên hệ: Bộ Môn Công nghệ Đường bột – Điện thoại: 024. 385832749 – Email: starch@firi.vn Mô tả quy trình CN/TB: Nguyên liệu thực vật…