Công nghệ sản xuất Canxi lactat

  Tên Công nghệ: Công nghệ sản xuất Canxi lactat Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất thực phẩm Mức độ phát triển: pilot Phương thức chuyển giao: Thỏa thuận với khách hàng Liên hệ: Bộ Môn Công nghệ Đường bột – Điện thoại: 024. 385832749 / 0933111386 – Email: starch@firi.vn Mô tả quy trình CN/TB:…