Tinh chất ba kích tím

Tên công nghệ chuyển giao: Quy trình công nghệ sản xuất Tinh chất ba kích tím Mã số đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế biến sản phẩm dạng bột và dạng cao từ củ Ba kích. (Bộ Công thương, 2018). Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm Giá dự kiến: Thỏa thuận với…

Công nghệ và thiết bị sản xuất bột protein và beta-glucan

       Hình ảnh về sản phẩm Mã số: ĐTKHCN.105/18 Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm Mức độ phát triển: sản xuất thực nghiệm quy mô 30 -100 kg nguyên liệu khô/ngày Liên hệ: Phân Viện CNTP; ĐT: (028) 38299657; Email: visinh@gmail.com Mô tả tóm tắt quy trình công nghệ: Thành phần của sản phẩm:…

Công nghệ và thiết bị tách chiết acid chlorogenic từ cà phê xanh

Một số hình ảnh về sản phẩm Mã số: 39.13. RD/HĐ-KHCN Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm Mức độ phát triển: sản xuất thử nghiệm quy mô 20 -100 kg nguyên liệu/ngày. Liên hệ: Phân Viện CNTP; ĐT: (028) 38299657; Email: visinh@gmail.com Mô tả tóm tắt quy trình công nghệ: Quả cà phê…

Công nghệ và thiết bị sản xuất tiêu xanh sấy khô

Một số hình ảnh về thiết bị và sản phẩm Mã số: ĐTKHCN.097/17 Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm Mức độ phát triển: sản xuất thử nghiệm quy mô 50 kg/ngày đến 1 tấn/ngày Liên hệ: Phân Viện CNTP; ĐT: (028) 38299657; Email: visinh@gmail.com Mô tả tóm tắt quy trình công nghệ Tiêu…

Công nghệ và thiết bị sản xuất chao

Một số hình ảnh về sản phẩm chao Mã số: SXTN.02.09/CNSHCB Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm Mức độ phát triển: sản xuất thực nghiệm quy mô 200 kg/ngày đến 1 tấn/ngày và đã thương mại hóa. Sản phẩm đã từng được bán tại các siêu thị và chợ. Liên hệ: Phân Viện…

Công nghệ và thiết bị sản xuất tiêu trắng (tiêu sọ) từ tiêu đen và tiêu tươi bằng phương pháp ướt có sử dụng enzyme

Một số thiết bị và hình ảnh sản phẩm tiêu trắng (tiêu sọ) Mã số: 10/CNSHCB Lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp thực phẩm Mức độ phát triển: sản xuất thực nghiệm quy mô 500 kg/ngày đến 3 tấn/ngày Liên hệ: Phân Viện CNTP; ĐT: (028) 38299657; Email: visinh@gmail.com Mô tả tóm tắt quy trình…