Viện Công nghiệp thực phẩm tham gia Triển lãm thành tựu 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Triển lãm giới thiệu thành tựu 10 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của ngành Công Thương được tổ chức từ ngày 20-22/5/2019. Viện Công nghiệp thực phẩm tham gia một gian hàng tại Triển lãm, giới thiệu các sản phẩm của Viện. Các sản phẩm…