PGS. Athikom Bangviwat và PGS. Veara Loha- Đại học Công nghệ King Mongkut’s Thonburi, Thái Lan đến thăm và làm việc tại Viện Công nghiệp thực phẩm

Tiếp PGS. Athikom Bangviwat và PGS. Veara Loha- Đại học Công nghệ King Mongkut’s Thonburi, Thái Lan

PGS. Athikom Bangviwat và PGS. Veara Loha- Đại học Công nghệ King Mongkut’s Thonburi, Thái Lan đến Viện và làm việc với PGS. Vũ Nguyên Thành về hợp phần Dự án “Vượt qua rào cản về chính sách, thương mại và hàng rào kỹ thuật để hỗ trợ cải tiến và chuyển giao công nghệ…

Tập đoàn Inoue Calcium Corporation, Nhật Bản đến thăm và làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm

Tiếp tập đoàn Inoue Calcium Corporation, Nhật Bản

Ngày 25/10, ngài Akira  Sasaki, thành viên ban giám đốc Tập đoàn Inoue Calcium Corporation, Nhật Bản cùng các thành viên đoàn đã đến thăm và làm việc tại Viện Công nghiệp thực phẩm. Tiếp tập đoàn Inoue Calcium Corporation, Nhật Bản  Tập đoàn đoàn Inoue Calcium Corporation là một tập đoàn lớn tại Nhật…

Luật Khoa học Công nghệ

Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công…