Đại hội Công đoàn viện Công nghiệp thực phẩm, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 13/11/2017, Viện Công nghiệp thực phẩm đã trang trọng tổ chức Đại  hội Công đoàn Viện, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự Đại hội có đ/c Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, các Ban trong Công đoàn Công Thương, đ/c Lê Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, đ/c…