Viện Công nghiệp thực phẩm tham gia hội chợ Techmart năm 2015

Viện Công nghiệp thực phẩm tham gia Hội chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015 (Techmart) diễn ra từ ngày 1 đến 4 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội. Techmart 2015 là sự kiện lớn nhất năm của ngành khoa học công nghệ. Với chủ đề “Liên kết cùng hội…