Vietnamese English

Tiêu chuẩn Sản xuất của EU đối với các sản phẩm nông sản thực phẩm

Để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với tiêu chuẩn sản xuất của EU đối với các sản phẩm nông sản thực phẩm, xin được giới thiệu các văn bản này

 

– K. T. Thủy theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn –

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print