Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện.

24/10/2018 - 08:54

 

Viện Công nghiệp thực phẩm thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện.

Nghiên cứu sinh: Đỗ Trọng Hưng
Đề tài:Nghiên cứu công nghệ sản xuất mannitol bằng phương pháp lên men nhằm ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

          Chuyên ngành: Công nghệ sinh học              Mã số: 62.42.02.01

         Người hướng dẫn khoa học:

          1. GS. TS. Lê Đức Mạnh

          2. GS. TS. Nguyễn La Anh 

          Thời gian: 14h00 thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2018

         Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà B - Viện Công nghiệp Thực phẩm - 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,   Hà Nội.

 

Liên kết website