Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

Hoạt động phối hợp giữa Viện Công nghiệp thực phẩm và Tổ chức tình nguyện Australia

17/01/2020 - 03:06

 

 

         Theo chương trình hợp tác giữa Viện Công nghiệp thực phẩm và Tổ chức tình nguyện Australia, TS. Nigel Barret bắt đầu đến làm việc tại Viện từ ngày 16/12/2019 đến ngày 16/07/2020. TS. Nigel hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm,  công nghệ hóa học và có nhiều năm làm việc tại các nhà máy sản xuất thực phẩm ở Australia và Brazil. TS. Nigel sẽ phối hợp với Viện để hỗ trợ doanh  nghiệp tháo gỡ khó khăn và đổi mới công nghệ … Đồng thời, TS. Nigel sẽ tổ chức các Hội thảo chuyên đề tại Viện.

        Hoạt động đầu tiên của TS. Nigel là phối hợp khảo sát công nghệ sản xuất gelatin tại Công ty CPTM Sản xuất Da Nguyên Hồng, Lạng Sơn. Buổi họp chuyên đề về công nghệ sản xuất gelatin và những thực trạng tồn tại đã được tổ chức vào ngày 14/01/2020. Viện đã thành lập Tổ công tác và sẽ làm việc với công ty trong thời gian tới nhằm đề xuất các giải pháp cải thiện công nghệ.

 

TS.  Nigel giới thiệu về công nghệ sản xuất gelatin

 

 

TS. Nigel và cán bộ Viện đến làm việc ở Công ty CPTM Sản xuất Da Nguyên Hồng

 

                                                                                

                                                                               Bài: K. T. Thủy

 

 

 

       

 

 

Liên kết website