Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

TRUNG TÂM HÓA SINH THỰC PHẨM

22/09/2020 - 03:48

 

Địa chỉ:       Phòng 112, Nhà A - Viện Công nghiệp Thực phẩm - 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 38589895                           Fax: +84 24 38584554
E-mail: biochemistry@firi.vn

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Lê Đức Mạnh
Điện thoại: +84 24 38584481   
      

       Trung tâm Hóa sinh Công nghiệp và Môi trường, Viện Công nghiệp thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-VTP ngày 16/6/2009 với nguyên tắc hoạt động theo Điều lệ và Quy chế Điều hành của Viện Công nghiệp thực phẩm và hạch toán phụ thuộc. Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Hóa sinh Thực phẩm từ năm 2020.   
Trung tâm gồm 6 cán bộ, trong đó có: 01 PGS. TS, 01 Tiến sĩ và 04 Thạc sĩ.

Chức năng, nhiệm vụ
   - Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý nước thải của ngành công nghiệp thực phẩm và các ngành khác.
   - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa sinh trong chế biến một số nông sản thực phẩm.
   - Tư vấn, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải và chất rắn thải.
   - Tư vấn về bảo vệ môi trường bao gồm: Tư vấn lập dự án, xin phép xả thải, đăng ký chủ nguồn thải, đăng ký cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, đánh giá tác động môi trường và các dịch vụ tư vấn khác về bảo vệ môi trường. 


Các công trình nghiên cứu đã thực hiện giai đoạn 2005- 2015
1.  Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất và ứng dụng để nâng cao hiệu suất xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm (2006)
2.  Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phân hủy dầu mỡ động thực vật trong nước thải công nghiệp thực phẩm (2007)
3.   Nghiên cứu cố định một số chủng vi khuẩn Pseudomonas trong hệ thống lọc sinh học để xử lý nước thải công nghiệp chế biến sữa (2008)
4.   Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ sản xuất thức ăn bổ sung cho bê sữa cái (2008)
5.   Hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong các nhà máy chế biến sữa (2009).
6.   Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ chế biến chất ổn định từ tinh bột sử dụng trong công nghiệp chế biến sữa (2009).
7.   Hoàn thiện thiết bị, công nghệ sản xuất các modul sinh học xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm (2006 -2009).
8.   Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường ngành sữa, xây dựng quy chế dự thảo bảo vệ môi trường ngành sữa Việt Nam (2010).
9.   Nghiên cứu cứu công nghệ sản xuất sữa ngô đặc giàu đạm (2010).
10. Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất nước uống giàu glycoside từ quả La hán (2011)
11. Hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ sinh học trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ cà phê để nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (2012)
12. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm giàu flavonoid từ lá sen để ứng dụng trong đồ uống (2012).
13. Chuyển giao công nghệ Sản xuất chế phẩm sinh học qui mô công nghiệp để thực hiện việc sản xuất tại tỉnh Cà Mau với Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau. Hợp đồng trị giá 100.000.000 đ (Một trăm triệu đỒng)
14. Nghiên cứu cứu công nghệ sản xuất sữa chua ngô (2013).
15. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm giàu flavonoid từ hoa Kim ngân để ứng dụng trong sản xuất đồ uống (2013)
16. Nghiên cứu công nghệ thuộc da trâu, bò thân thiệt với môi trường phục vụ sản xuất các mặt hàng da thuộc có giá trị cao, thay thế nhập khẩu  (2014 - 2015).
17. Nghiên cứu công nghệ sản xuất đường chức năng erythritol từ tinh bột” (2014 - 2015).
Các công nghệ có thể chuyển giao:
18. Công nghệ xử lý nước thải trong công nghiệp thực phẩm.

Các công bố trong giai đoạn 2005-2015

      Bằng độc quyền giải pháp hữu ích “Quy trình công nghệ và hệ thống xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí” (2009).

Các công nghệ chuyển giao

Công nghệ xử lý nước thải trong công nghiệp thực phẩm


Dịch vụ và Sản phẩm

Thực phẩm chức năng Trà lá sen

Thực phẩm chức năng Tinh lá sen tươi

Thực phẩm chức năng IZ

       

 

Tinh chất mầm đậu nành FIRI

Tinh chất dây thìa canh

 

Tinh chất Sâm Ba Kích Tím

Bình Vị An , Thảo dược thiên nhiên

Chuyên trị các bệnh về dạ dày, đại tràng

    
Một số hình ảnh

 

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích “Quy trình công nghệ và hệ thống xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí”

Hệ thống xử lý nước thải tại Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Hệ thống xử lý nước thải tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk)

Hệ thống xử lý nước thải tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk)

Hệ thống xử lý nước thải tại Viện Công nghiệp thực phẩm

Hệ thống xử lý nước thải tại Viện Công nghiệp thực phẩm

 

Liên kết website