Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

TRUNG TÂM DẦU, HƯƠNG LIỆU VÀ PHỤ GIA THỰC PHẨM

19/08/2015 - 02:44

 

Địa chỉ: Phòng 210 - 215, nhà A, Viện Công nghiệp thực phẩm - 301 đường  Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3858.2753/ 3858.2751   Fax:  (84-24) 3858.4318
Email: flavor@firi.vn

 

Giám đốc
PGS. TS. Bùi Quang Thuật
ĐT: 0904158747
Email: bqthuat@firi.ac.vn

thuatbq@firi.vn   

 

 

Phó giám đốc
ThS.Vũ Đức Chiến

 Bùi Thị Bích Ngọc
Tiến sỹ CNTP    

Lê Trung Lam
Kỹ sư CNTP

Nguyễn Trung Hiếu
Thạc sỹ CNTP 

 Đỗ Thanh Hà
Thạc sỹ CNTP

Lê Bình Hoằng
Thạc sỹ CNTP  

 Trần Ngọc Diệp
Kỹ sư CNTP 

 Trịnh Như Hoa
Thạc sỹ CNTP    

Lê Thanh Tùng

Kỹ sư CNTP

 

Chức năng, nhiệm vụ
- Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất các loại dầu thực vật, tinh dầu, hương liệu và phụ gia thực phẩm;
- Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất kinh doanh các sản phẩm dầu thực vật, tinh dầu, hương liệu và phụ gia thực phẩm trong công nghiệp thực phẩm và các ngành công nghiệp khác;
- Phân tích, giám định và chứng nhận chất lượng các sản phẩm dầu thực vật, tinh dầu, hương liệu và phụ gia thực phẩm;
- Tư vấn lập và thẩm định dự án, thực hiện các dịch vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên và chế biến thực phẩm;
- Tham gia đào tạo sau đại học, tổ chức đào tạo cán bộ khoa học và công nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm;
- Tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên và chế biến thực phẩm;
- Liên kết hợp tác với các tổ chức khoa học nước ngoài để trao đổi thông tin và xúc tiến các hoạt động chuyên môn.

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu đã thực hiện
1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số nhựa dầu gia vị Việt Nam (gừng, ớt, tỏi…). 
2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất hương liệu thuốc lá từ thảo mộc (cam thảo, cà phê, cỏ ngọt…)
3. Nghiên cứu chế tạo Cyclodextrin để sản xuất hương liệu dạng bột dùng cho công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm
4. Nghiên cứu qui trình công nghệ chiết tách các chất flavonoid từ phế thải chè, rau quả nhằm ứng dụng trong thực phẩm chức năng.
5. Nghiên cứu phát triển cây cải dầu cho đồng bào dân tộc vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang 
6. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các axít béo không thay thế và vitamin E từ nguồn phụ phẩm chế biến dầu thực vật
7. Nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm và axit shikimic từ quả hồi Việt Nam ứng dụng cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm 
8. Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm dầu màng gấc và dầu hạt gấc 
9. Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm hỗn hợp omega-3 và omega-6 từ nhân hạt hồ đào 
10. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chiết tách chất màu tự nhiên, an toàn cho thực phẩm. dược phẩm từ thực vật

Các công trình công bố
1. Các bài báo
1.1. Bài báo quốc tế
1.    Bui Quang Thuat, Ly Ngoc Tram, Nguyen Trung Hiêu (2009), Production of flavour powder with cyclodextrin as a carrier. 11th ASEAN food Conference, Brumei, 157 -161.
2.    Ly, Ngoc Tram; Bui, Quang Thuat, (2009), Isolation and Characterization of some Antioxidative Compounds from the Outer Scales of Onion. 11th ASEAN food Conference, 254 – 258.
3.    Vu Duc Chien, Bui Quang Thuat (2009), Research on Technology Exploitation to Improve Yield and Quality Oil from Gac Aril (Momordica Cochinchinensis Spreng L). 11th ASEAN food Conference, Brunei, 266 - 270.
4.    Bui Thi Bich Ngoc, Ly Ngoc Tram, Bui Quang Thuat (2009), Obtaining Essential Oil and Shikimic Acid from Star Anise Fruit (Illicium verum). 11th ASEAN food Conference, brunei, 289 -293.
5.    Ly, Ngoc Tram; Ando, H.; Yamauchi, (2006), R. Isolation and Characterization of Rosmarinic Acid Oligomers in Celastrus hindsii Benth Leaves and Their Antioxidative Activity, J. Agric. Food Chem., 54, 3786-3793.
6.    Ly, Ngoc Tram; Hazama, C.; Shimoyamada, M.; Ando, H.; Kato, K.; Yamauchi, R. (2005), Antioxidative compounds from the outer scales of onion, J. Agric. Food Chem., 53, 8183–8189.
7.    Hirota, S.; Takahama, U.; Ly, Ngoc Tram; Yamauchi, R. (2005), Quercetin-dependent inhibition of nitration induced by peroxidase/H2O2/Nitrite systems in human saliva and chacracterization of an oxidation product of quercetin formed during the inhibition, J. Agric. Food Chem., 53, 3265–3272.
8.    Bui Quang Thuat, Phan Thị Suu (2005), Technological process of producing Ginger oleoresin from Zingiber officianlis Roscoe in Vietnam, 9th ASEAN food Conference, Jakarta, 203 – 206.
9.    Bui Quang Thuat, Phan Thị Suu (2005), The volatile Composition of Oleoresin from Garlic (Allium sativum L) in Vietnam, 9th ASEAN food Conference, Jakarta, 259 – 262.
10.    Ly, Ngoc Tram, Makoto Shimoyamada, Koji Kato, and Ryo Yamauchi. Antioxidative compounds isolated from the rhizomes of smaller galanga (Alpinia officinarum Hance) (2004), BioFactors, 21, 305–308.
11.    Ly, Ngoc Tram; Shimoyamada, M.; Kato, K.; Yamauchi, R. (2003), Isolation and characterization of some antioxidative compounds from the rhizomes of smaller galanga (Alpinia officinarum Hance), J. Agric. Food Chem., 51, 4924-4929.
12.    Ly, Ngoc Tram; Yamauchi, R.; Shimoyamada, M.; Kato, K. (2003), Isolation and structural elucidation of some glycosides from the rhizomes of smaller galanga (Alpinia officinarum Hance), J. Agric. Food Chem., 50, 4919–4924.
13.    Józef Kula, Thuat Bui Quang, Krzysztof Smigielski (2001) Convenient synthesis of (R)-1,3-nonanediol. Synthetic Communications (Anh), 31, 493 - 496.
14.    Ly, Ngoc Tram; Yamauchi, R.; Kato, K. (2001), Volatile components of the essential oils in galanga (Alpinia officinarum Hance) from Vietnam, Food Sci. Technol. Res., 7, 303–306.
15.    Józef Kula, Thuat Bui Quang, Magdalena Sikora (2000) Synthesis of enantiomerically pure volatile compounds derived from (R)-3-hydroxynonanal. Tetrahedron: Asymmetry (Anh), 11, 943-950.

 

1.2. Bài báo trong nước
1. Bùi Bích Ngọc, Bùi Quang Thuật, Lê Bình Hoằng, Châu Văn Minh (2014), “Khai thác tinh dầu từ quả hồi (Illicium verum Hook) bằng phương pháp trích ly”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập 22, 66 – 70. 
2. Vũ Đức Chiến, Bùi Thị Bích Ngọc, Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật, Pham Quốc Long  (2014), Nghiên cứu công nghệ thu nhận hỗn hợp axit béo omega-3& omega-6, phyosterol và vitamin E từ cặn khử mùi dầu đậu tương, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, tập 52, số 5C, 322-328.
3. Bùi Thị Bích Ngọc, Vũ Đức Chiến, Bùi Quang Thuật (2014) Nghiên cứu thu nhận hỗn hợp axit béo không thay thế omega 3 và omega 6 từ cặn khử mùi dầu đậu tương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (2) 143 - 149.
4. Vũ Đức Chiến, Bùi Quang Thuật, Lê Bình Hoằng, Nguyễn Trung Hiếu (1/2014) Kết quả trồng thử nghiệm cải dầu (Brassica napus L.) nhập nội trên cao nguyên đá Hà Giang. Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 12, số 1, 1 - 6.
5. Tạ Mỹ Hằng, Nguyễn Duy Thịnh, Bùi Quang Thuật, Lý Ngọc Trâm. Nghiên cứu công nghệ thu nhận Chlorophyll từ lá gừng (Zingiber officinal Rosecoe) (2014), Tạp chí Khoa học & Công nghệ, tập 52, số 5C, 81-86.
6. Chien D.V., Ngoc T.B.B., Thuat Q.B., Tram N.L., Hoang B.L., (2013), Research on obtaining phytosterols from soybean oil deodorizer distillate, International workshop on Agricultural engineering and post-harvest technology for Asia sustainability, Hanoi, 5-6 December, Science and Technics Publishing House, 459 - 463.
7. Bùi Thị Bích Ngọc, Lý Ngọc Trâm, Vũ Đức Chiến, Bùi Quang Thuật (2013) Nghiên cứu thu nhận vitamin E từ cặn khử mùi của quá trình tinh chế dầu đậu tương. Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 11, số 8, 1159 - 1163.
8. Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật, Nguyễn Thị Thà (2012), Nghiên cứu công nghệ chiết tách flavonoit từ vỏ quả citrus, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, tập 50, số 3A, 151-157.
9. Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật (2012). Nghiên cứu công nghệ chiết tách flavonoit từ phế thải chè, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 50, số 3A, 157-163.
10. Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bùi Quang Thuật, Vũ Đức Chiến, Lê Bình Hoằng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2012) Nghiên cứu công nghệ khai thác dầu thực vật từ hạt cải dầu. Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 10, số 2, 330 - 339.
11. Bùi Quang Thuật, Bùi Thị Bích Ngọc (2010) Obtaining Essential Oil and Shikimic Acid from Star Anise Fruit (Illicium verum Hook). Tạp chí Khoa học, 26 (2), 110 - 113.
12. Bùi Quang Thuật (2010) Nghiên cứu công nghệ tạo hương dạng bột từ cyclodextrin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48 (2), 55-593.
13. Bui Quang Thuat (2010) Research on extraction technology to improve yield and quality of oil from Gac aril (Momordica Cochin-chinensis Spreng L). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 48, tập 1, 81 - 85.
14. Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật (2010), Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết tách flavonoit từ vỏ hành. Tạp chí hóa học, tập 48, số 4B, 306-310.
15. Bùi Bích Ngọc, Bùi Quang Thuật, Nguyễn Xuân Cường, Châu Văn Minh, Phan Thị Bình, Phan Văn Kiệm (2009), “Một hợp chất phenylpropanoit glucosit mới từ quả hồi Illicium verum Hook F. (Illiciaceae), Tạp chí hóa học, 47 (6B), 233-239.

 

Bằng sáng chế
Bằng sáng chế (patent) do Cộng hoà Ba Lan cấp về tổng hợp chất mới, dẫn suất của (R)-3-hydroxynonanal. Số patent: 195484, ngày cấp 28/09/2007

 

Dịch vụ và sản phẩm
Các dịch vụ chính
- Chiết tách các hợp chất thiên nhiên (tinh dầu, dầu thực vật, phẩm màu, nhựa dầu, hoạt chất sinh học…) từ thực vật
- Phân tích và đánh giá chất lượng các sản phẩm tinh dầu, dầu thực vật, phẩm màu, nhựa dầu, hoạt chất sinh học…
- Sản xuất các sản phẩm hương liệu cho thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm (theo đặt hàng về số lượng, chất lượng, chủng loại…)


Các sản phẩm tiêu biểu của Trung tâm

 

Tinh nghệ Trường Thọ

Dầu tỏi

Nhựa dầu gừng

Dầu gấc

Hương liệu thảo mộc thuốc lá

Hương cà phê thuốc lá

Hương cam

Hương chan

 

Một số hình ảnh

Tập thể cán bộ Trung tâm mừng Lễ kỷ niệm thành lập Viện 

Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm chính 

Sản xuất hương liệu thuốc lá trên hệ thống thiết bị trích ly và bốc hơi bản mỏng

 Thu nhận dầu màng gấc trên máy ép GP, Đức công suất 1 tấn NL/ngày

Thu nhận các sản phẩm chuyển hóa từ cặn khử mùi dầu đậu tương

Thu nhận tinh dầu tỏi trên thiết bị cô quay quy mô pilot

Sấy phun hương gừng dạng bột

Cán bộ Trung tâm thăm phòng thí nghiệm hương liệu tại Đại học Gifu, Nhật Bản

   
           
       
           
                                                                                                                                       

                                                                                                Nguồn: Trung tâm Dầu, Hương liệu và Phụ gia Thực phẩm


 

Liên kết website