Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG BỘT

01/10/2015 - 03:10

 

Địa chỉ: phòng 301-303, nhà D, Viện Công nghiệp thực phẩm – 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại:  024. 38582749
Fax: 024. 38584554
Email: starch@firi.vn 
Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Đỗ Trọng Hưng
Điện thoại: 0933111386; Email: hungdt@firi.vn

 

Chức năng và nhiệm vụ
•    Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất các sản phẩm đường bột.
•    Ứng dụng các sản phẩm đường bột trong chế biến thực phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác.
•    Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ lên men và enzim trong chế biến, bảo quản thực phẩm.
•    Tư vấn và chuyển giao công nghệ và thiết bị trong chế biến thực phẩm

 

Các công trình nghiên cứu đã thực hiện giai đoạn 2005-2015
1.    Đề tài nhánh cấp nhà nước ĐTĐL–2006/13 “Nghiên cứu chế tạo cyclodextrin để sản xuất hương liệu dạng bột dùng cho công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm”
2.    Đề tài cấp Bộ 2007 “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm giàu axit amin từ nấm men bia và ứng dụng trong công nghệ lên men”
3.     Đề tài cấp Nhà nước KC 07.14/06-10 (2008): “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị để sản xuất một số loại sữa bột chức năng cho người ăn kiêng”
4.    Dự án cấp Nhà nước (2008-2010):”Sản xuất thử nghiệm tinh bột biến tính bằng phương pháp enzim làm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm”
5.    Đề tài cấp Bộ (2009-2010): “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất đường oligoglucosyl fructoza bằng phương pháp enzim ứng dụng trong chế biến thực phẩm và dược phẩm”
6.    Đề tài cấp Bộ (2009): “Nghiên cứu công nghệ sản xuất tinh bột acetat ứng dụng trong công nghệ thực phẩm.”
7.    Đề tài Hà Nội (2011-2012): “Nghiên cứu công nghệ sản xuất canxi lactat từ tinh bột sắn ứng dụng trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm.”
8.    Đề tài cấp Nhà nước (2011-2012): Nghiên cứu công nghệ sản xuất đường isomaltooligosaccarit ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.
9.    Dự án cấp nhà nước (2013-2014): “Hoàn thiện công nghệ sản xuất maltooligosacharit giàu maltotriose sử dụng trong công nghiệp thực phẩm”.

 

Các công bố giai đoạn 2005-2015
1.    Vũ Thị Thuận, Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Thị Dự (2007). Vi khuẩn lactic và ứng dụng. Các công trình nghiên cứu ứng dụng trong công nghệ sinh học-công nghệ thực phẩm 2001-2005.
2.    Vũ Thị Thuận, Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Thùy Linh, Lương Như Hoa, Nguyễn Hoàng Phi (2010). Kết quả lựa chọn enzym thích hợp cho quá trình sản xuất tinh bột biến tính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 2 (6/2010).
3.    Đỗ Trọng Hưng, Vũ Thị Thuận, Nguyễn Thùy Linh, Lương Như Hoa, Nguyễn Hoàng Phi (2011). Nghiên cứu sinh tổng hợp sorbose từ sorbitol. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 8 (12/2011).
4.    Vũ Thị Thuận, Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Thùy Linh, Lương Như Hoa, Nguyễn Hoàng Phi (2012). Xác định các điều kiện thích hợp cho quá trình thủy phân tinh bột thành nguyên liệu sản xuất isomalto-oligosacarit (IMO). Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 9 (3/2012).
5.    Vũ Thị Thuận, Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Thùy Linh, Lương Như Hoa, Nguyễn Hoàng Phi (2012). Nghiên cứu công nghệ thu hồi canxi lactat. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 11 (9/2012).
6.    Vu Thi Thuan, Do Trong Hung, Nguyen Thuy Linh, Luong Nhu Hoa, Nguyen Hoang Phi (2014). Research on recovery of maltotriose-rich maltooligosaccharides. International Workshop on Agricultural Engineering and Post-harvest Technologgy for ASIA sustainability-Ha Noi, Viet Nam.

 

Các công nghệ chuyển giao
1.    Công nghệ sản xuất glucose, maltodextrin, công nghệ sản xuất tinh bột biến tính bằng phương pháp enzyme
2.    Công nghệ sản xuất giò chay
3.    Công nghệ sản xuất canxi lactat bằng phương pháp lên men từ nguyên liệu tinh bột sắn.
4.    Công nghệ lên men chế biến các sản phẩm rau quả: dưa chuột, cà muối đóng lọ; bảo quản mơ muối, bảo  quản  măng tươi, chế  biến tương ớt, sa tế… 
( đã chuyển giao cho một số doanh nghiệp chế biến thực phẩm như Công ty TNHH Thương mại Hải Nam (Hải Phòng), Công ty TNHH Mỹ Thái (Hải Dương),…)
5.    Công nghệ sản xuất chế phẩm giàu axit amin (cao nấm men) từ nấm men bia
6.    Công nghệ và thiết bị sản xuất một số loại sữa bột chức năng cho người ăn kiêng
7.    Công nghệ sản xuất đường chức năng isomaltooligosaccharide từ tinh bột sắn.
8.    Công nghệ sản xuất maltooligasacharit giàu maltotriose từ tinh bột sắn

 

Dịch vụ  và sản phẩm
Dịch vụ
1.    Dịch vụ phân tích thành phần nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm. Cung cấp các thiết bị và công nghệ cho ngành chế biến thực phẩm.
Sản phẩm

  

Canxi lactat Isomaltooligosaccharide
Cao nấm men   Tinh bột biến tính

 

 Một số hình ảnh 
       

                                                                          
              Hoạt động nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm      

                                               Hoạt động chuyển giao công nghệ cho Công ty CPTP Minh Dương

                                    Thăm quan và trao đổi kinh nghiệm NC với Viện NC KHCN Thái Lan (TISTR)    

   
   
   
   
   
   

                    

Liên kết website