Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

EXECUTIVE BOARD

31/07/2020 - 05:28

 

The Present Executive Board of the Food Industries Research Institute

 

Director Assoc. Prof. Vu Nguyen Thanh

Telephone:  024.38584481
Email: thanhvn@firi.vn

 

 

Deputy Director  Assoc. Prof. Bui Quang Thuat
Telephone: 024.35571795
Email: thuatbq@firi.vn, bqthuat@firi.ac.vn

Deputy Director Dr. Nguyen Manh Dat

Telephone: 024 3858 3097
Email: datnm@firi.vn

 

 

Liên kết website